“Hükümetsizlik Özleminin” Yeni Şarkısı

Bu çok sesli Başkanlık Korosunun yeni şarkısını yarıda keseceğiz. Meclissiz, hükümetsiz bir Türkiye özlemi çekenler başarıya ulaşamayacaklar.

“Hükümetsizlik Özleminin” Yeni Şarkısı

tgb.gen.tr/Haber-Analiz

Bulutsuzluk Özlemi adlı müzik grubunu pek çoğumuz biliriz. Grubu hatırlayamasak da hepimizin diline bir dönem takılmış olan meşhur “Sözlerimi geri alamam” şarkısını hatırlarız;
“Sözlerimi geri alamam
Yazdığımı yeniden yazamam
Çaldığımı baştan çalamam
Bir daha geri dönemem…”

Bu şarkının bugün yoğun olarak yaşadığımız Türkiye’ye dayatılan Başkanlık Sistemi tartışmalarıyla birleşebileceğini hiç aklımıza getirmezdik. Ancak Anayasa değişikliğini inceledikçe, tasarının “olmadık bütün dualara amin” bakış açısını yansıttığını görüyoruz…

Başbakan Buharlaşıyor

Bu sözleri Binali Yıldırım için yazdık. Ya da Binali Yıldırım kendisi için… Hatta Recep Tayyip Erdoğan için. Milletvekillerini, Bakanları, yüksek yargı üyelerini, genel müdürleri, müsteşarları vs. saymıyoruz bile… Hepsi bu şarkının çok sesli korosunu oluşturuyor; “Hükümetsizlik Özlemi”

Başkanlık Sistemini içeren bu değişiklik tasarısının TBMM İç Tüzüğüne uygun koşullarda imzalayan tek ve ilk imzacının İzmir Milletvekili Başbakan Binali Yıldırım olduğunu biliyoruz.

Biz asla izin vermeyeceğiz ancak bir an için anayasa değişikliğinin geçtiğini var sayalım. Bu durumda Binali Yıldırım Başbakan makamından ayrılan, makamından ayrılmanın ötesinde bir daha geri dönemeyecek şekilde makamını lağveden ilk başbakan olarak tarihe geçecek… Teklifle birlikte Başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Hakanlar döneminden beri kendi makamlarının yıkımına ön ayak olan devlet adamları görülmemiştir.
Binali Yıldırım iş işten geçtikten sonra bu sözleri geri alınabilir mi?

Meclis Buharlaşıyor

Meclisin mekanizmalarının, milletvekillerinin, yargı üyelerinin de akıbetinin aynı olacağını düşündüğümüzde Binali Yıldırım sadece çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar Türkiye’ye bu sistemi dayatanlar ebedi olarak bu makamları dolduracağını düşünse de, yasalar, isimler üzerinden tartışılmaz. Ancak buharlaştırılmak istenen, isimlerden öte, Cumhuriyet kurumlarının temsili makamları… Bizi ilgilendiren kısmı da burası.

Değişiklik, parlamenter sistemin kabinesini, Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırıyor. Bakanlar, devlet sekreterlerine dönüşüyor. Hükümet, bakanlıklar, kamu kurumları görevlileri ve yetkileri hatta varlıkları tek kişilik yürütme gücünün anlık kararlarına bırakılıyor.

Cumhurbaşkanı Buharlaşıyor

Şarkının bu kısmı Cumhurbaşkanı için geliyor; “Bir daha geri dönemem…”

Değişiklik, trajikomik bir biçimde “Cumhurbaşkanlığı” makamını da ortadan kaldırıyor. Şarkının “Bir daha geri dönemem” kısmını mırıldanır gibisiniz… Evet, sisteme Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilmesine rağmen teklifin asıl kurbanı Cumhurbaşkanlığı…

Teklifçilerin acelesi var. Anayasada değişiklik kanunu kabul edilip yayınlandığı tarihte Cumhurbaşkanlığı kaldırılacak. Çünkü teklifin 21. Maddesi, c bendi “Anayasaının … 101. Maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde yürürlüğe girer” demektedir. İşte bu sistem değişikliği çuvalından çıkan asıl hüküm, partili Cumhurbaşkanlığıdır. Parti tüzüğüne, parti kararlarına parti organlarına ve onların belirlediği politikalara uymak, parti üyeleri için zorunludur. Parti yetkili organları gerekli gördüğü takdirde genel başkan dahil bütün görevleri değiştirebilir.

Bu koşullarda bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hayal edebiliyor musunuz? Bu çok sesli Başkanlık Korosunun yeni şarkısını yarıda keseceğiz. Meclissiz, hükümetsiz bir Türkiye özlemi çekenler başarıya ulaşamayacaklar.

Boşuna Başkanlık hayalleri demiyoruz. Onları bu hayallerden Türkiye’nin gerçekleri uyandıracak!

Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçit vermeyeceğiz!

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler