Üniversiteler Cumhuriyetin Teminatıdır

Türkiye'nin köklü üniversitelerinin bölünmesi kararına karşı, Beyazıt Birim Örgüt Sekreterimiz Gizem Şanlı ve öğrenci toplulukları açıklama yaptı.

Üniversiteler Cumhuriyetin Teminatıdır


İstanbul Üniversitesi’nin de içerisinde bulunduğu köklü üniversitelerinin bölünmesi kararına karşı Beyazıt Birim Örgüt Sekreterimiz Gizem Şanlı, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulundu.

"Üniversiteler Cumhuriyet'in Teminatıdır"

Beyazıt Birim Örgüt Sekreterimiz Gizem Şanlı, “ Üniversiteler bütün fakülteleri ile bir bütündür ve Cumhuriyet’in teminatıdır. Fakülteleri bu şekilde bölmeleri, üniversitelerden koparmaları hem bilim yuvalarının yıkımına sebep olur hem de Cumhuriyet’in teminatı olan üniversiteleri parçalamaya yönelik bir hamledir. Kesinlikle karşısındayız.” diye konuştu.

Öğrenci Topluluklarından Da Ortak Tepki

İstanbul Üniversitesi Eleştirel Medya Çalışmaları Topluluğu Başkanı Ceren Aksu, “İstanbul Üniversitesi’ni geleneğinden ve tarihinden koparmak çok büyük bir hatadır. İstanbul Üniversitesi 1933 Üniversite Reformu ile kurulmuştur. Cumhuriyet’in ilk üniversitesidir. Bu nedenle büyük bir hatadır.” dedi.


İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Aytaç Öztürk, “ YÖK’ün hiçbir gerekçe göstermeden üniversiteleri bölme fikrinin hiçbir geçerliliği yoktur. Biz de ADK olarak fakültelerin bölünmesine karşıyız. İstanbul Üniversitesi aydınlanmanın, bilimin ve geleceğin kalesidir. Bölünemez” sözlerini dile getirdi.

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler