Utku Asar Yazdı: İki Marş, İki Özellik

Hacettepe Üniversitesi Birim Örgüt Başkanı Utku Asar Yazdı: İki Marş, İki Özellik

Utku Asar Yazdı: İki Marş, İki Özellik

Marşlar her zaman halkın ve milletin büyük gurur ve zaferini yansıtan önemli parçalardır. Bir savaş sırasında toplumun sıkıntısını, fedakârlığını  ve gururunu o marşlarda yansıtır. Zaferlerde de aynı şekilde toplumun içinde bulunduğu çıkmazdan kurtuluşu büyük bir gururla ve temayla işler. Marşlar bir milletin geçmişten ilham aldığı ve geleceğe büyük gururla taşıdığı önemli eserlerdir. Marşlar aynı zamanda belirli bir tarih kesitindeki sınıf mücadelelerinin özelliğini ve güncelliğini de taşır.

 

Dünyada büyük savaşlar ve devrimler sonrası olan marşlar bugüne kadar güncelliğini ve coşkusunu koruyarak gelmektedir. Fransız Devriminin marşı La Marseillaise bunun en güzel örneklerindendir. La Marseillaise’ın Türkçe çevirisi sözlerinin şu kısmına dikkat etmek gerek;

Haydi vatanın çocukları
Zaferlik günü geldi!
Tiranlık bize karşı,
Kanlı bayrağı çekildi,
Duyuyor musunuz kırlarda
Böğüren bu acımasız askerleri?
Kollarınıza kadar geldiler
Oğullarınızı, karılarınızı boğazlamak için!

La Marseillaise’da görüleceği üzere Fransız Devrimi sırasındaki koşullara dikkat çekmektedir. Krallığa karşı halkın büyük özgürlük koşusunu ve millet bilincini önemli ölçüde bu marşta yansıtmıştır. Burada ki sınıfsal özelliği ise aristokrasi ve mutlak monarşiye karşı halkın özgürlük, eşitlik ve adalet talebidir. Burjuva devrimlerinin tunç yasalarıdır bunlar. Fransız Devrimiyle oluşan Cumhuriyet,millet ve vatan kavramlarının varlığı dahi bu marşta yer bulmaktadır.

Başka bir örnek ise Enternasyonal Marşı’dır. Enternasyonal Marşının orijinali Fransızca olup 1870 yılında yazılmıştır. Dünya genelinde söylene ve bilinen işçi sınıfının sembol şarkısıdır.

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık
Enternasyonal’le kurtulur insanlık
Tanrı, patron, bey, ağa, sultan
Nasıl bizleri kurtarır
Bizleri kurtaracak olan
Kendi kollarımızdır

...

Hem fabrikalar, hem de toprak
Her şey emekçinin malı
Asalaklara tanımayız hak
Her şey emeğin olmalı 

İşçi sınıfı ve komünistlerin hedeflediği toplumu bu sözlerde yer vermiş, eski düzenin yapısını ve kokuşmuşluğunu yansıtmaktadır.

Esas olarak bu yazı da iki benzerliğe önemle dikkat çekeceğim. Birincisi İstiklâl Savaşı dönemi ortaya çıkan TSK Eskişehir Marşı, diğeri ise 68 Gençliğinin söylediği Hey Devrimci Marşı. Marşların enstrümantalitesi aynı, sadece sözleri farklı. Sözler farklılığı olmasına rağmen belirli bir ortaklık ve bir nitelik ortaya koyuyor. Ve dönemin devrimci gençliğinin köklerini nereye yasladığını ve nereden ilham aldığını çok net bir şekilde gösteriyor. 

Emperyalizm ve onun kukla devletleri tarafından işgale ve ilhaka uğramış bir milletin kurtuluş mücadelesi sırasında ortaya çıkan Eskişehir marşı ile ülkesini ABD Emperyalizmine teslim etmemek için büyük mücadeleler veren gençliğin aynı marşın ezgisini kullanması kadar doğal bir durum olmayacağı açıktır.


Benzetmeler her zaman olguları tamamen aynı nitelik olarak yansıtamaz. Lakin, büyük ölçüde hem sınıfsal hemde tarihsel olarak kimi benzerlikler belirli bir nesnelliği işaret eder.

En büyük düşmanını emperyalizm olarak saptayan ve onun yerli işbirlikçilerine karşı amansız olarak savaşım sürdüren Türk gençliğinin sarılacağı ve kendisine bir gurur kaynağı olarak temel alacağı nokta bellidir; Cumhuriyet Devrimi!

Eskişehir Marşı’nın ve Hey Devrimci parçasının ezgisinin aynı olduğunu söylemiştik, bir de sözlerine bakalım.

Eskişehir Eskişehir, yalçın kaya sarp yeri
Kalelelerden çok kuvvetli, içindeki askerleri
İndir İzmir çarşısına, düştük düşman arkasına
Düşman bize aman diyor, kahraman Türk Ordusuna ( Eskişehir Marşından)

...

Hey devrimci, hey devrimci

Savaş vakti yaklaştı

Al silahı eline
Emperyalizme karşı (Hey Devrimci Marşından)

Birinci marşta Türk Ordusunun emperyalizmin işgal ordularına karşı büyük muzafferiyetini temsil ediyor. Emperyalizme karşı Türk Milletinin ve Türk Ordusunun amansız mücadelesini tasvir ediyor. İkinci marşta daha net ifade edilerek emperyalizme karşı savaşmaya çağırıyor.

 

Türk Gençliği köklerini ve düşmanını iyi biliyor. Meşrutiyet hareketlerine önderlik eden Jön Türk hareketlerinden, büyük İstiklâl Savaşına ve 27 Mayıs Devrimi’ne sahip çıkıyor.

 

20.yy ve 21.yy’ın baş çelişkisi emperyalizm ve ezilen milletler olduğunun nesnelliği 1920 Türkiye’sinde de 1960’lar Türkiye’sinde ve bugün ortaya net bir şekilde çıkıyor. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelelerinin ve proleter devrim mücadelelerinin nesnelliği bugün de yakıcı bir haldedir. Hatta bugün daha da yakıcı hale gelmiştir. Çelişki ABD-Türkiye arasındadır. Türk Gençliği köklerine sahip çıkarak ABD emperyalizmine karşı yine büyük cüretkârlıkla  savaşacaktır. Çanakkale’de 15’ler olanlar bugün emperyalizmin en büyük korkusudur!

 

Eskişehir Marşı ve Hey Devrimci marşının kararlılığı ile bu topraklardan emperyalizmi temizleyelim!

Utku Asar

Hacettepe Birim Örgütü  Başkanı

Tarih:
Diğer Haberler