95 Yıl Önce Bugün Bir Destan Yazıldı

TGB İzmir İl Yöneticisi Aslı Gizem Bülbül 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününde yazdı...

 95 Yıl Önce Bugün Bir Destan Yazıldı
Aslı Gizem Bülbül
Aslı Gizem Bülbül

 Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’ dan sonra 9 Eylül 1922’ de İzmir Yunanlılardan alındı. İşte bu gün “özgürlüğün” simgesi olarak İzmir’ in Kurtuluşu şeklinde anılmaya başlandı . Bugünün destanlaşmasının bir sebebi de; Türk Ordusu’nun, İzmir’i tekrar aldıktan sonra düşman dahi olsa Yunan bayrağına saygı göstermesidir. Hadi tarihin tozlarını silkeleyip bu kurtuluş destanına göz atalım.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri zaman kaybetmeden işgallere başladı. Anadolu’nun yer yer işgali Türk milletinin vatanını kurtarmak için direnişe geçmesine zemin hazırladı. Bu direniş hareketleri 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile merkezi bir nitelik kazandı. Kazanılan; Birinci İnönü, İkinci İnönü, Arslanlılar- Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtuluşuna adım adım yaklaşıldı. Bu adımların son safhası ise 26-30 Ağustos 1922 de gerçekleşen Büyük Taarruz’dur.    Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!    Kazanılan muharebenin ardından Başkomutan Mustafa Kemal, komutanlarını toplayarak kaçan Yunan askerlerinin takip edilmesini belirtti.

 Bu süreçte Başkomutan Mustafa Kemal yayınlamış olduğu bildiri ile sözlerinin tarihe altın harflerle kazınmasını sağlamıştır: “Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göze alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam etmesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Yetişen her bireyin milli benliğini yücelten bu sözler 31 Ağustos tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal’in kaleminden dökülmüştür. Bu sayede düşman askerinin akıbeti belirlenmiştir. İzmir’de “Akdeniz’i”, Mudanya’da “Marmara’yı” görmek için amansız takip başladı.   

Türk Bayrağı Göklerde! 

  9 Eylül günü Türk süvarileri uç yılı geçen süredir yaş tutan İzmir halkının seçin gözyaşları ile İzmir’e giriş yaptı. Süvarilerimiz halkın çiçek yağmuru altında Kordonboyu’ndan geçerken İngiliz müfrezesi tarafından selamlandı. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Bey tarafından Kadifekale ve Hükümet Konağı’na Türk Bayrağı, yine ait olduğu yere, çekildi. 

  “İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle anarım. Elde edilen büyük muzafferiyetin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm.”  Başkomutan Mustafa Kemal İzmir’in alınışına bu sözlerini söyleyerek sevincini ifade etmiştir.  

  Düşman da Olsa Bayrağa Saygı!

    Atatürk İzmir’in kurtuluşunda halkın coşkun gösterileri arasında kalacağı evin önüne gelince, kapının önüne serilmiş bayrağı görünce durdu, Bu ipekten kocaman bir Yunan bayrağı idi. Üzerine basılarak geçilecek bir yol halısı gibi serilmişti. Kapıdaki kalabalık halk yalvarıyordu: - Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü alınız! Yunan Kralı, bu evden içeri, bizim bayrağımıza basarak girmişti. Siz lütfedin. Bu karşılıkla o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu hak sizindir. Atatürk, o yerde serili bayrağın önünde, bulunduğu noktada kaldı. Çevresindekilere tatlılıkla baktı. - O, geçmişse hata etmiş. Bir ulusun bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez. Ben onun yanlışını tekrar edemem.

Bayrağı yerden kaldırttı, bembeyaz mermerlere basarak içeri girdi.

Dersler!

Evet tarihin tozlu sayfalarını silkeleyince nelere şahit oluyoruz gördük. Ancak burada görmemiz bir başka şey daha var: Dersler! Ders çıkarmalıyız tarihten. Süreci iyi tahlil etmeliyiz. Nasıl ki Başkomutan Mustafa Kemal, bağımsızlık mücadelesinin önderi olmuş ve tüm dünyanın saygısını kazanmışsa bizler de onu örnek almalıyız . Tarihte gördüğümüz yıkım ve savaşlara, halkımızın çektiği acılara tekrar mahal vermemeliyiz. Bu sebepledir ki 9 Eylül’ler bizler için bir gün olmaktan öte bir destandır. 95 yıl önce yazılmış bir destan! Ders 

Aslı Gizem Bülbül- TGB İzmir İl Yöneticisi

Tarih:
Diğer Haberler