Asya'nın ittifakı Amerika'nın sonu olacak!

“Kağıttan kaplan” Amerikan emperyalizmini bu topraklardan defedecek gizilgüç bahsettiğimiz Asya uygarlıklarının devrimci birikimlerinde yatmaktadır.

Asya'nın ittifakı Amerika'nın sonu olacak!
Berke Berkil
Berke Berkil

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre üst düzey bir ABD’li yetkilinin Avrupalı diplomatla olan buluşmasında Libya’nın 3 parçaya bölüneceğini peçeteye çizerek önerdiği iddia edildi. Bu iddianın yanında Amerika’nın Suriye’de Şayrat Hava Üssü’ne saldırması ve Asya-Pasifik hattında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni tehdit etmesi bazı soruları beraberinde getirmektedir.

Tarihe bakıp oradan dersler çıkarmak ve süreçleri doğru analiz etmek, mevcut durumda konumlanacağınız mevziyi anlamanızı ve bu doğrultuda mücadele etmenizi kolaylaştıracak argümanlar üretmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla ABD’nin bölge ülkelerini bölme planlarını anlamak bu planların neden yapıldığını anlamaktan geçmektedir. En nihayetinde de bu planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bize kavratacaktır.

Büyük Şeytan, Libya’yı bölebilir mi?

Emperyalizmin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren nihai hedefi olan sömürünün en üst seviyeye taşınması, bu karaktere sahip ülkelerin kendilerine göre geri kalmış ülkeleri işgal etme girişimleriyle sürmüştür. Bu noktada konumuzla da uyumlu olması açısından verilebilecek güzel örneklerden bir tanesi İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalidir. Herkesin ezbere bildiği o klasik bilgileri anlatmanın yanı sıra emperyalist İtalya’nın Pazar ve hammadde ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir hedef gördüğü Trablusgarp’ı işgali 20.yy’ın başlarında bu coğrafyaya yönelen emperyalist saldırılardan sadece bir tanesidir. Ancak özünde taşıdığı anlam bugüne mesajlar vermesi açısından daha önemlidir. Trablusgarp’ı işgal eden İtalyanlara karşı harekete geçmek Mustafa Kemal ve Enver Beylerle birlikte dönemin en seçkin kadrosunun görevi olmuştur. Libya halkını örgütleyerek İtalyanlara dersini veren o İttihatçı Fedailer Asya’nın devrimci geleneğinde pişmiş ve o gelenekle harekete geçmiş bir kuşak olarak tarihe damgasını vurmuştur.

Bu dersle beraber “Hasta Adam” olarak andıkları ve gizli anlaşmalarla bölmeyi planladıkları Osmanlı’yı bölüp parçalayamadıkları, sömürge devlet haline getiremedikleri bölge halklarının kurdukları devletler ve Türkiye ile ayan beyan ortadadır. İşte bu sebepten şuan devam eden bir savaş söz konusu. Büyük Şeytan Amerikan emperyalizmi 100 sene önceki emellerine ulaşamadığı için bugün tekrardan bu planları ortaya çıkarıyor. Hatta ve hatta adına Büyük Ortadoğu Projesi dedikleri proje kapsamında işgal ettikleri Libya’yı tekrardan hedefe oturtmalarının sebebi işte o gerçekleştirmeye çalıştıkları ama şu ana kadar başarılı olamadıkları BOP’u geçerli kılma çabasıdır. Bundan başka bir şey değildir.

Hatta ve hatta prangalara vuramadıkları yükselen Asya’da Çin’e ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyet’ine karşı Pasifik hattına da yığınak yapması prangaları vurma çabasından kaynaklanmaktadır. Peki Amerika bütün bunları yapmaya muktedir mi? Bölgede tokat üstüne tokat yiyen ABD’nin ve müttefiklerinin kendilerine başka yöntemler aradıklarını görüyoruz.

Çözümsüzlük en büyük çözüm(!)

Amerika’nın ve enstrümanlarının en büyük isteği budur. Onlara göre en büyük çözüm bölgede çözümsüzlüğün devamıdır. Çünkü bölgede kontrolü elinde tutamayan bir Amerika söz konusu... 7 senedir bölmeye ve esir almaya çalıştıkları Suriye’nin direnmesi ve zaferler kazanması artık kontrolün Amerika’da olmadığının göstergesidir. Mısır’da yönetimi kendi projeleriyle dolduramaması kontrolün artık Amerika’da olmadığının göstergesidir. Ambargolarla rehin almaya çalıştıkları İran’ın, Rusya’nın, Çin’in ve Kore’nin dimdik ayakta durması artık kontrolün Amerika’da olmadığının göstergesidir. İşte bu sebeplerden ötürü ancak kağıt peçetelere çizerek birbirlerine aktardıkları sözde bölünme haritaları söz konusudur.

Bölgeyi çözümsüzlüğe iterek yani kontrolsüz ve dengesiz bir ortam yaratarak zaman kazanmaya ve toparlanmaya çalışan bir Amerika ortada duruyor. Peki bu kağıttan kaplanı bölgeden tam anlamıyla nasıl defedeceğiz?

Çözüm Bölünme Planlarına HAYIR Diyen Avrasya’nın Birliği!

Bölge ülkeleri artık her şeyin farkında. BOP’a ve gizli bölünme planlara karşı koymanın formülünün de son 5 senede ortaya çıkan ittifaklarda olduğunu görüyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü, Asya Altyapı Yatırım Bankası, BRICS vb. Bu ittifaklar bölünmeye çalışılan Asya ülkelerinin birleşerek, milli devlet ve ordu birikimlerine sahip çıkarak karşı koydukları ve zaferler kazanacakları yarınları müjdeliyor. Ortadoğu Bataklığı olarak adlandırdıkları ve propagandasını yaptıkları bu bataklıkta yok olmaya mahkum oldukları artık ayan beyan ortada. “Kağıttan kaplan” Amerikan emperyalizmini bu topraklardan defedecek gizilgüç bahsettiğimiz Asya uygarlıklarının devrimci birikimlerinde yatmaktadır. Bütün mesele bir elin yumrukları gibi sıkı sıkıya bir araya gelmekten ve o demir yumruğu emperyalizmin kafasına kafasına indirmekten geçmektedir. Hep birlikte göreceğiz zafer bölünme planlarına HAYIR diyen Asya uygarlıklarının olacak!

Berke Mustafa Berkil

TGB İstanbul İl Yöneticisi

İnciraltı Tarih Cemiyeti

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler