Bir milleti var eden kahramanlarıdır!

Tarih şunu gösteriyor ki hiçbir millet, Türk milleti kadar büyük ve cesur kahramanlar yetiştirmemiştir.

Bir milleti var eden kahramanlarıdır!
Mahir Ulaş Demirkaya
Mahir Ulaş Demirkaya

Büyük millet olmak, kahramanlar yetiştirmeyi zorunlu kılar. Tarihte her büyük milleti, kahramanları yaratmıştır ve ayakta tutmuştur. Destanlar da böyle ortaya çıkmıştır. Kahramanlar destanı yaratmış böylece kahramanlar destanlaşmıştır. Destanları zengin ve çok olan milletler, büyük milletlerdir. Türk milletinin de destanı çoktur ve zengindir. İlk Saka hakanı varsayılan Tur Han’dan bu yana hep destanlaşan kahramanlar çıkarmıştır Türkler. Ve Türkler, bununla beraber bugüne kadar destanlaşmıştır.

Alp Er Tunga, Şu Kağan, Oğuz Kağan, Ergenekon’dan Türkleri çıkartan Demirci Ata, Çin sarayı basan Aşina-Chie-Shih-Shuai, Edigey, Manas ve Kuvay-i Milliye...


Üç bin yıllık Türk tarihi ve binlerce kahramanlıklar... Türk milletini vareden, devlet kuran kahramanlıklar...
Ve 5 Mayıs 2016 İzmir Bayraklı Adliyesi...


Dünya’nın en büyük namussuzu ve teröristi Amerikan emperyalizminin taşeronları, bir bombalı araç, bir roket atar ve yedi fişeği, dört mayın, sekiz el bombası ve iki kalaşnikof ile Türk milletinin üzerine geliyor...
Ve bombalı aracın, roketatarın, mayınların, el bombalarının ve kalaşnikofların karşısında, yani Amerikan emperyalizminin karşısında bir yiğit... 
FETHİ SEKİN... Kahraman Türk polisi... Tek başına, beylik tabancası ile bombaların, mayınların, roketatarların, Kalaşnikofların üzerine yürüyor...
Milletine gövdesini  siper ediyor. Sadece beylik tabancası ile gözünü kırpmadan ve bir an tereddüt etmeden hainlerin üzerine yürüyor. Kahraman Türk polisi Fethi Sekin, orada bir haini öldürüyor fakat mermisi bitiyor. Ve diğer bir hain, kahraman polisimizi şehit ediyor. 
Fethi Sekin, kanını ortaya koyarak onlarca yurttaşımızın yaşamasını sağlıyor. Başkalarının evlatları yetim kalmasın diye kendi evlatlarını yetim bırakıyor. 
Ve Türk milleti orada, bir kahraman daha yaratıyor! Bir destan daha yazıyor! Bu destanın adı Fethi Sekin’dir!


Bombaların, mayınların, roketatarların, Kalaşnikofların üzerine beylik tabancası ile tek başına yürüyen bir kahraman! Bu kahraman, milletine gövdesini siper ederek destanlaşmıştır! Türk milleti Fethi Sekin ve Fethi Sekinler sayesinde ayaktadır! Üç bin yıldır bu gerçek değişmemiştir!
Ve şunu çok iyi biliyoruz: Fethi Sekinler olduğu sürece, Amerikan emperyalizmi ve onun piyonu terör örgütleri ne yaparsa yapsın vatanımızı bölemeyecektir, milletimize diz çökertemeyecektir!


Türkiye bölünmeyecektir! Türk milleti diz çökmeyecektir! Çünkü kahramanlarımız var! Hem de Amerikan emperyalizminin Hollywood artisti olan sahte kahramanlarından değil, gerçek kahramanlarımız var!


Tarih şunu gösteriyor ki hiçbir millet, Türk milleti kadar büyük ve cesur kahramanlar yetiştirmemiştir. 
Kahramanlarımız var! 
Ve bu yüzden milletimiz dimdik ayakta duracaktır! 

Mahir Ulaş Demirkaya

TGB Krııkkale İl Başkanı 

Tarih:
Diğer Haberler