Devrimci milliyetçiliğin kılavuzu

Yusuf Akçura’nın kılavuzu her zaman bilim olmuştur. Bilimin yol göstericiliğiyle hayatının her alanında mücadele etmiş ve bunu teorileştirmiştir.

Devrimci milliyetçiliğin kılavuzu
Bora Çelik
Bora Çelik

“Türk Devriminin Programı, Yusuf Akçura”

“Eğer Cumhuriyet, Ortaçağ güçlerinin köklerini kazımazsa,

Ortaçağ güçleri ilk fırsatta emperyalizme dayanarak

 Cumhuriyet’le hesaplaşacaktır.”

Yusuf Akçura

Son söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Yusuf Akçura’nın eserleri Devrimci Milliyetçiliğin kılavuzudur. Yusuf Akçura’nın kılavuzu ise her zaman bilim olmuştur. Bilimin yol göstericiliğiyle hayatının her alanında mücadele etmiş, bu mücadelesini teorileştirmiştir.

Yusuf Akçura’nın Türk Devriminin Programı kitabını bugün incelememizin sebebi -neredeyse yüzyıl önce yazılmış olmasına rağmen-hala güncel olmasıdır. 1910-1925 yıllarında katkı sunduğu Kemalist Devrim programının günümüzde hala geçerli olmasıdır. Devrimin programı, herkesin Atatürk’e neden sarıldığını anlatan programdır. Zamanında Atatürk’le hesaplaşma içerisinde olanların neden Atatürk’e sarılmak zorunda kaldığını anlatan programdır. 

Yusuf Akçura’nın Türk Devrimin Programı’na ilişkin 1919-1925 dönemindeki yazı ve konuşmalara yer verilmiş. Bu derleme o yıllarda yapılan 17 konuşmayı, söyleşi ve makaleyi içeriyor. 1925 yıllarında verdiği ,  “Tarihi Görüşe Dair”, “ Asri Türk Devleti ve Münevverlere Düşen Vazife” ve “ Her şeyden Biraz” başlıklı konferansları da bu kitapta bulacak ve konferansa katılım gösterdiğiniz hissine kapılacaksınız.

Kılavuzu Oluşturan Mihenk Taşları

Diğer tarih kitaplarında olmayan çok önemli saptamaların da yapıldığını görüyoruz bu kitapta. Bu saptamalar mihenk taşı değerinde. Mihenk taşlarının ilkiyle başlayalım: Akçura, İstiklal Savaşımızın 1914’te Birinci Cihan Savaşı ile başladığını saptamış ve Kemalist Devrimi, Hürriyet Devriminden koparmak için tezler ortaya atan tarihçileri üzecek cevapları da bizlere sunmuştur.

Yusuf Akçura Devrimci Milliyetçi bakışını ortaya koymuş. Devrimcilikten uzak yapılan her halkçılık ve milliyetçilik emperyalizme hizmet eder. Atlantik sisteminin kontrolüne girer.  Bu kitapta göreceğiniz üzere, Milliyetçiliği iki kola ayırmış. Demokratik Türkçüler ve Emperyalist Türkçüler.

1921 yılında Sebilürreşat dergisinde Vaziyetimiz ve Vazifelerimizden Birisi isimli yazısında ki emperyalizm tahlilinden anlıyoruz ki; hayvan olmayı reddediyor.  İnsan olmanın vazifesini emperyalizme karşı mücadeleyi önümüze görev olarak koyuyor:  “Yerkürenin bütün servet kaynaklarını ele geçirmeye, bütün insanları hayvan gibi yalnız işleyebilecek kadar besleyip kendi fayda ve hesaplarına çalıştırmaya, yine moda bir tabirle eksploiter(sömürmek) etmeye, istismar etmeye, işletmeye uğraşırlar. Demek oluyor ki, Avrupa’nın kapitalistleri ve onların hizmetkâr ve memurlarından ibaret Avrupa Hükümetleri ve Avrupa orduları, bütün dünyanın servetini emmek, bütün dünya ahalisini kendi uğurlarında çalıştırmak için cihangirlik-emperyalizm siyaseti takip etmektedirler.”

Devrimin Programı, Kemalistleri, Sosyalistleri, Demokratik Solcuları, Sosyal Demokratları ve Devrimci Milliyetçileri birleştirecek tek programdır. Devrimin programı olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Laiklik devrimci anlayışla yorumlanıp ve uygulanırsa ancak devrimin programı olabilir. Bu program bugün de geçerli olan tek programdır.

Kemalist Devrim Küçük Amerika sürecine girmesiyle birlikte çok saldırıya uğradı. Bu saldırılar, programın hedefi olan milli devleti kurma ve Ortaçağ ilişkilerini yeryüzünden kaldırma ve aydınlanmış bir toplumu yaratmayı gerçekleştiremedi. Yusuf Akçura’nın “Eğer Cumhuriyet, Ortaçağ güçlerinin köklerini kazımazsa, Ortaçağ güçleri ilk fırsatta emperyalizme dayanarak Cumhuriyet’le hesaplaşacaktır.”  tespiti tarih içerisinde doğrulandı. 1945’ten sonra ABD güdümlü gladyo-mafya-tarikat iktidarlarını kurdu ve Türkiye’yi yönetti. Emperyalizmin Ortaçağ kalıntılarıyla Cumhuriyet’e karşı savaş açtı. Bu kitap arasız devrimlerin gerekliliği anlayabilmemiz için eşsiz bir eser.

Tarihe ışık tutan saptamaların harmanlandığı kitapta, Kemalist Devrimin yarım kalmış olan ve tamamlanmayı bekleyen programı görüyoruz. Kendisini Milliyetçi veya Halkçı olarak tanımlayanların önüne devrimci görevi koyduğunu, önümüzdeki sorunların bağımsızlıkla, üreticilikle ve laiklikle çözüleceğini anlatıyor. Sorunun çözümünün ise Milliyetçiliğin tarihi köklerine sarılmanın önemine dikkat çekiyor. Türk Devriminin programının anlatıldığı ender çalışmalardan birisi bu kitap. Devrim programı üzerine yazılmış çok az kitap var. Alanında eşi olmayan ve bu alanda çalışma yapacaklar için başucu kitaplarından birisi olacağı kesin.

Bora ÇELİK

TGB GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler