Türk İcadı Türk Alfabesi

Kangren olmuş alfabeyle yıllarca okuma ve yazmadan mahrum kalmış millet, Türk alfabesiyle birkaç yıl içinde iki milyon insanı okuryazar yaptı.

Türk İcadı Türk Alfabesi
Bora Çelik
Bora Çelik

Harf devrimi 1 Kasım 1928’de kabul edildi. Bu alfabenin adını Mustafa Kemal Atatürk “Latin esasından alınan Türk alfabesidir.” diye açıklar. Latin alfabesi dememesinin sebebi, Türkçeye uygun olan Latin alfabesine ek olarak yeni harflerin icat edilmesidir. “Ç” sesini çıkarabilmek için Latin alfabesi 4 harf kullanır, Mustafa Kemaller “C” harfine bir çizik atarak “Ç” harfini icat ederler. “Ç,Ğ,Ö,Ş,Ü” gibi buluşları gerçekleştirerek yazma dilini daha da sadeleştirirler. Bu Türk mucizesidir.

Türk milleti, son asırlarda geri kalmışlığın karşısında devrimlerin en kıymetlilerinden olan harf devrimi gerçekleştirdi. Bu devrimler insanların hayatını kolaylaştırdı. Harf devrimi bir milletin, kültürel ayağa kalkışı oldu.

Hayal edelim, bu yazıyı okurken önümüzde bir klavye olduğu düşünelim. 612 tuştan oluşan bir klavye... 612 tuşa rağmen yazmak istediğiniz 5 sesli harfin de eksik olduğu bir klavye, yazmak istediğiniz zaman hem Arap hem de Fars dil bilgisi kurullarını bilmeniz gereken bir klavye...

Harf devriminden önceki 612 karakterli matbaa tableti
Harf devriminden önceki 612 karakterli matbaa tableti

Önünüzde 72 tuştan oluşan bir klavye daha var. Türk dil kurallarını bilmeniz yeterli, eksik olan tuşlar da tamamlanmış. Harf devrimi, hangi klavye ile daha çok üretim yapabileceğimizin ve genel kültürümüzü arttıracağımızın cevabıdır.

Harf devriminden sonraki 72 karakterli matbaa tableti
Harf devriminden sonraki 72 karakterli matbaa tableti

Kangren Olmuş Bir Alfabe

Bin yıl Arap alfabesini kullanıyor olmamıza rağmen Türkçeyle bir doku uyuşmazlığı yaşadı. Bu doku uyuşmazlığının sebebi; ünlü ve ünsüz uyumu bakımından zengin, açık ve anlaşılır bir dil olan Türkçemizin, sesli harfleri yetersiz bir alfabeyle (Arap Alfabesi) yazılmaya çalışılmasıdır. Bu durum Arap alfabesi düşmanlığı değildir. Arap alfabesinde 3, Türkçemizde ise 8 sesli harf vardır. Bir dokunun oluşması için belirli görevler alan hücrelerin bir araya gelmesi gerekir. Arap alfabesi, Türkçenin yazıya dökülebilmesi için gerekli hücreleri bünyesinde bulundurmadığından bu doku hiçbir zaman uyuşamadı, öğrenilmesinde çok büyük zorluklar yaşandı. Arap alfabesiyle yazı yazmayı öğrenmek tam bir kangren haliydi. İşte devrim tam bu noktada gerekliydi, kangren olmuş bu dokuyu kesip atmak.

Kangren Doku Kesiliyor

Bu kangren dokuyu kesip atma işlemine 1927'de karar verildi. 1928’in kış aylarında başlayan hazırlıklar sinsilesi yaz aylarında da devam etti. Mustafa Kemal Atatük’ün bizzat başında olduğu Uzmanlar Encümeni Toplantısı, 26 Haziran 1928'de yapıldı.

Ardından Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine müjdeyi açıklıyordu.

“Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz.”

“Arkadaşlar, bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendisini gösterecektir. Asırlardan beri kafamızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak zorundayız. Dilimizi muhakkak anlamak istiyoruz.”

Milletin yüzde sekseninin okuma yazma bilmemesinden utandığını söyleyerek devam eder;

“Bundan, insan olanların utanması lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış ve iftiharlarla tarihini doldurmuş bir millettir. Milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa, hata bizlerde değildir. Hata onlardadır ki, Türk karakterini anlamayarak birtakım zincirle kafalarımızı sarmışlardır. Geçmişin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz.”

Ülke çapında seferberlik başladı ve Mustafa Kemal Atatürk’e “Başkumandan”  yerine “Başöğretmen” unvanı verildi.

Harf devriminin Türk kültür devrimindeki yeri oldukça önemlidir. Kangren olmuş alfabeyle yıllarca okuma ve yazmadan mahrum kalmış millet, Türk alfabesiyle birkaç yıl içinde iki milyon insanı okuryazar yaptı. Türk milleti bu utancı üzerinden attı ve kendisiyle iftihar etti. 

Bora Çelik

TGB Genel Başkan Yardımcısı

Akıl Fikir Kulübü Başkanı

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler