Danıştay'dan Karar: Atatürk Kaldırılamaz!

Danıştay, devlet nişanları ve madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkarılmasını anayasaya aykırı buldu.

Danıştay'dan Karar: Atatürk Kaldırılamaz!

Danıştay 10. Dairesi, daha önce kaldırılan Atatürk kabartmasının nişanlarda yeniden kullanılmasına hükmetti. Başbakanlık Hukuk Müşavirliği, Danıştay kararına itiraz etti ve temyize taşıdı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 10 Ekim 2018 günü, 10. Daire'nin kararını yerinde buldu, nişanlarda Atatürk kabartmasının kullanılmasını öngördü.

KARARIN YAZIMI GECİKTİ

Karar alınmasına rağmen, gerekçeli karar uzun süre yazılmadı ve taraflara tebliğ edilmedi. Bu gecikme "Atatürk'ün kabartmasının kullanılması yönünde oy kullanan bir üyenin oyunu değiştirmesi için baskı yapıldığı" yorumlarına yol açtı.

​Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda alınan kararda şöyle denildi:

"Uluslararası dostluğun gelişmesinin sağlanması amacıyla ülkelerin devlet başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına verilen Devlet Nişanları'nda, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk kabartmasının kaldırılması yönünde yapılan yönetmelik değişikliğinin, haklı makul, somut ve kabul edilebilir bir nedene dayandırılmaktadır. Bu durumda, Devlet Nişanı'nda yer alan ‘Atatürk kabartması'nın kaldırılması anlamını taşıyan düzenlemenin Anayasal hükümler karşısında eksik düzenleme niteliğinde olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır." (Sözcü)

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler