Şeker-İş: Özelleştirmeler yanlıştır!

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök: "Gıda sektöründe yapılan özelleştirmeler yanlıştır. Bu durum çiftçimizi topraklarını terk etmek zorunda bırakabilir."

Şeker-İş: Özelleştirmeler yanlıştır!

Şeker sektörünün bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yapan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, “Bugün hem insani hem de toplumsal boyutuyla sosyo-ekonomik dengeler üzerine kurulmuş şeker fabrikalarımızın varlığını sürdürmesi noktasında stratejik bir döneme girmiş bulunmaktayız” dedi.

“Şeker fabrikalarımız bizim Misak-ı Millimizdir” diyen Gök şunları söyledi: “Ülkemizde zehir etkisi yaratan, başta Nişasta Bazlı Şeker sektörü olmak üzere para hırsını ülke menfaatlerinin önüne geçirenlere karşı ortak mücadele verilmesinin zamanı gelmiştir. NBŞ kotalarının acilen AB ülkeleri seviyesine düşürülmesi, şeker pancarı üretiminin ve şeker sektörünün desteklenmesi, şeker fabrikalarının acilen satışı yerine Avrupa Şeker Rejimi’ndeki gibi on yıllık bir hazırlık sürecinden geçirilerek sonuçlarıyla durum tespitinin yapılmasıdır. Model önerimiz, tüm fonksiyonların birbirini tamamladığı milli ve yerli bir model olan işçi-üretici ve devletin içinde olduğu modeldir. 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlayan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) son 3 yılda; 420 bin dekar alanda pancar tarımının yapılamamasına, 600 bin ton küspe kaybının oluşmasına, 100 bin ton melas kaybına neden olmasına, 40 bin ton et açığına sebebiyet vermesine, 40 bin istihdam kaybına, 600 milyon TL milli ekonomide kaybın oluşmasına yol açmıştır.”

Şeker fabrikaları hedefte

“Bizler şeker sektörünün temsilcileri olarak, şeker fabrikalarını bir kafes içerisine hapsetmeye çalışanlara karşı hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullanan İsa Gök, “Türkiye SEK, Et-Balık, v.s. gibi geçmiş dönemlerde gıda sektöründe özelleştirme reçetesinin yan etkilerini ağır bir şekilde yaşamış bir ülkedir. Bu bulaşıcı mikrobun yeniden şeker sektörüne zerk edilmemesi için körleşmeden gün ışığının farkına varmamız gerekmektedir. Çünkü gıda gibi stratejik sektörlerde yapılan özelleştirmeler yanlıştır. Bu durum ülkemizi ve sektörümüzü geri dönüşü olmayan bir yola sokar ki çiftçimiz topraklarını terk etmek zorunda kalabilir. Kısaca işçisinden üreticisine dokunun bozulması, oluşan gelgitler sebebiyle sektörü buzdağına çarptırıp batırır” dedi.

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler