Türk çiftçisi 88 milyar dolarlık üretim yaptı

Milli hasılaya 51.7 milyar dolarlık katma değer sağlayan Türk çiftçisi, 88 milyar dolar tutarında üretim yaptı.

Türk çiftçisi 88 milyar dolarlık üretim yaptı

Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarımsal çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, buna rağmen var olan potansiyelin kullanılmadığını bildirdi.

BÖLGENİN MERKEZİ OLURUZ!

Çiftçilerin 2017 yılı verileriyle, milli hâsılaya 51.7 milyar dolarlık katma değer eklediğini ve üretici fiyatlarıyla, 88 milyar dolarlık üretim yaptığını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Çiftçimiz, zor tabiat koşullarında, yağmur, çamur demeden, gecesini gündüzüne katarak üretiyor, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmuyor, ormanda, denizde üretimini sürdürüyor, sofralardan üç öğün hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Buna karşın kıymetinin bilinmesini, yaptığı işin öneminin idrak edilmesini istiyor.”

Dünya tarımının en temel ürünlerinden çoğunun anavatanının ülkemiz olduğunu dile getiren Bayraktar, “İçinde bulunduğumuz bölgede, başta Ortadoğu olmak üzere, Balkanlar, Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da büyük bir gıda talebi bulunmaktadır. Bu coğrafyanın tam ortasında yer alan ülkemiz, tarım potansiyelini nüfusu 700-800 milyonu bulan bu bölgenin gıda açığını karşılamak üzere rahatlıkla kullanabiliriz. Bölgenin tarımsal üretim merkezi olabiliriz” dedi. Tarımın, arazi parçalanması ve işletme ölçek sorunu, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri, tarım sigortasının yeterince yaygınlaşamaması, sulama, girdi maliyetleri, kredi finansman, örgütlenme, üretim planlaması, fiyat istikrarı, eğitim, kırsalda nüfus kaybı gibi çeşitli sorunları bulunduğunu kaydeden Bayraktar, “Bu sorunları çözmek zorundayız” diye konuştu. Ülkemizde hâlâ ekonomik ve teknik olarak sulanabilir 8.5 milyon hektarlık arazinin 2.15 milyon hektarının gerekli altyapı çalışmaları tamamlanamadığı için sulanamadığına dikkat çeken TZOB Başkanı Bayraktar, şunları
söyledi:

“Sulanan alanlarda da yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlayan basınçlı sulama sistemlerine yaygın olarak geçemedik. Bu açıdan GAP, KOP, DAP gibi büyük sulama projelerini içeren bölgesel kalkınma projelerin bir an önce tamamlanmalıdır.”

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler