Darya Dugina'nın Omuzlarımıza Yüklediği Görev

Darya Dugina, dünya kadınlarının ortak mücadele alanında ortak hedeflere atılımını sağlamak için daha etkili adımlar atılması için çağrı yapmıştı.

Darya Dugina'nın Omuzlarımıza Yüklediği Görev

‘Uzun zamandır, farklı dinlerden insanların temsil edildiği bir anti-emperyalist kadınlar birliğinin oluşturulması fikri üzerinde düşünüyorum. Bunu çok önemli buluyorum.’

“Ben kendimi savaşçı hissediyorum, kahraman hissediyorum. Böyle kalmak istiyorum. Başka bir kader istemiyorum. Kendi halkımla, ülkemle birlikte olmak istiyorum. Işık gücünün yanında olmak istiyorum." Yaşamanın nefes almaktan öte belirtileri olduğunu anlatan bu sözler 30 yaşında, gözü menzilde genç bir kadının son sözleri olabilir mi? Elbette olamaz. 

Yeni dünyanın kuruluşu, ülkesinin ve mazlum ulusların bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan bir savaşçı için geçmiş zaman kipini özellikle kullanmadık. Kullanmayacağız.

Bedeninin dışında; mücadeleci ruhu, bilinci, ereği, kesintisiz bir hareketle geleceğe devrediyor. Daria, olanca diriliği ile yeni dünyanın kuruluşuna, Türk-Rus dostluğuna hizmet etmeyi sürdürecek. Hatta o savaşçı irade tüm dünya kadınlarına görevler yüklemeye devam edecek.

26 Mayıs 2022 tarihli Bindallı sayfamızdan yaptığı çağrı işte o görevlerin özeti niteliğinde;

"Antiemperyalist Kadınlar Birliği kurulmalı."

Avrasya Hereketi'nin öncülerinden, Rus siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı Darya Dugina Platonova, arkadaşımız Devrim Aşkın Karasoy'a verdiği demeçte Batının çöküşünü, tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçişte milletlerin sancılı süreçlerini yalın bir dille  aktarmıştı.

Dugina, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rusya dünyanın yeni merkezi veya yeni egemen gücü değil, çok kutuplu bir dünyanın garantörü olan güçlü jeopolitik aktörlerden biridir. Çin, Rusya, Türkiye gibi birçok ülkenin doğrudan ya da dolaylı oluşturduğu birleşik cephe küreselleşmeye karşı çıkıyor. Batının oyunları böylece engelleniyor. Çok kutuplu dünya düzeninde Avrasya halkları iradelerini birleştirerek küresel diktatörlüğe geçit vermeyecek!"

GELENEKSEL DÜNYADA KADIN VE ERKEK UYUMLU
Dugina, Batının dayattığı cinsel özgürlük ve feminizm odaklı kadın hareketi ile ilgili şu yanıtı vermişti:

“Ne yazık ki, feminizm bugün birçok fraksiyonuyla Batılı küreselci ideolojinin bir parçası haline geldi. Geleneksel dünyada kadın ve erkek arasında her zaman uyum vardır. Ben, erkek ve kadının iki farklı dünya olduğu ve hiçbir şekilde hiyerarşikleştirilemeyeceğini savunuyorum. İki güzel ve fazlasıyla karmaşık yapı olan erkek ve kadın arasındaki ilişki konusu son derece önemli. Ancak feminizm ve kadın hareketleri liberal küreselci ideolojinin etkisi altında. İnsan cinsiyeti siyasallaştı. Çok kutupluluğa, kadına ve erkeğe saygıya dayalı bir görüş benimsenmelidir. İnsan hakları veya LGBTi’yi savunma adı altındaki girişimler, Batı’nın ve ABD’nin ülkelere Amerikan yanlısı ideolojiyi dayatan ideolojik bombalar ve mermiler göndermesinin başka bir modelidir."

Daria Dugina, Antiemperyalist Kadınlar Birliği gibi dünya kadınlarının ortak mücadele alanında ortak hedeflere atılımını sağlamak için daha etkili adımlar atılması için çağrı yapmış,  görev almaya da hazır olduğunu ifade etmişti. “Bana göre bu, üzerine düşünülmesi gereken çok önemli bir konu. Uzun zamandır, farklı dinlerden insanların temsil edildiği bir anti-emperyalist kadınlar birliğinin oluşturulması fikri üzerinde düşünüyorum. Bunu çok önemli buluyorum.”

"Batının maskesi düştü, emperyalist hırsları ifşa oldu. Türkiye ve Rusya için yeni ufuklar açıldı. Bugün Türkiye ve Rusya’nın ortaklarının hangi devletler olduğunu düşünmek son derece önemlidir. Afrika, son birkaç yılda Fransa sömürgeciliğine karşı siyasi dönüşümler geçirmesi bakımından örnektir."

YENİ DÜNYA DÜZENİ: YERELLEŞME
Darya Dugina, küresel güçlere karşı mücadelelerin kültür alanında da etkin şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapmıştı;

“Kültür alanında yerel gelenek dokusu desteklenmelidir. İtalyan filozof Antonio Gramsci, ekonomi ve siyasetin günümüz dünyasında ikincil öneme sahip olduğunu ve liberalizmin ülkeleri etkilemesinin kültür ve ideoloji aracılığıyla olduğunu yazdı. Bu nedenle, çok kutuplu düzende ulusların kendi kültür politikasını geliştirmesi kesinlikle gereklidir. Hem Rusya’da hem de Türkiye’de egemen bir kültür politikasına yönelik yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Halk motifleriyle, Türkçe seslendirilen diziler ve müzikler gözlemliyorum. Rusya’da da halk müziğine ağırlık veriliyor. Bütün bunlar siyasi, ekonomik ve jeopolitik bağımsızlığın oluşumu kadar önemlidir.”

Doğu'nun yıldızı Darya Dugina Platinova, zafer sunağından Avrasya kadınlarının birliği için göreve hazır. Sıra bizde...

AVRASYA’NIN ŞEHİDİ DARYA KALBİMİZDE
Adı, mazlum ülkelerin özgürlük burçlarında dalgalanan bayraktır.

Darya Dugina, kendini insanlığa ve iyiliğe en baştan adamıştı.

Avrasyalı kadınların Tanya'sı (güneşi) olarak mücadelesi yolumuzu sonsuza dek aydınlatacak.

Filozof babası Aleksandr Dugin'in unutulmaz veda sözlerinde olduğu gibi:

“Gencecik hayatını zafer sunağının üzerine koydu. Avrasya'nın zafere ihtiyacı var."

Rus halkı ölenlerin ardından “Yükseklerde uç” diye dua eder.

YÜKSEKLERDE UÇ DARYA, YÜKSEKLERDE UÇ AVRASYA'NIN GÜNEŞİ!

DİLEK ÇINAR / TGB GENEL BAŞKANI MESAJI
DİLEK ÇINAR / TGB GENEL BAŞKANI MESAJI

MÜCADELEMİZ, ÖZLEMLERİMİZ BİR

Darya Dugina, dünya gençliğine cesaret ve birikimiyle örnek olan antiemperyalist bir liderdi. Türkiye-Rusya dostluğuna katkıda bulundu ve her yerde Türk dostluğunu dile getirirdi. Son olarak, Rusya'da St.Petersburg Ekonomi Forumu'nda buluşmuştuk. Sohbet ederken gururla gülümseyerek yumruğunu sıkıp "güçlü kadın liderler" dedi. Biz başaracağız, biz kazanacağız der gibiydi. Darya Dugina'yla özlemlerimiz aynıydı. İnsancıl, paylaşmacı dünyayı kurmak için mücadele eden dostumuzu, arkadaşımızı hain bir suikast sonucu kaybettik. Fikirlerini, taşıdığı mücadele bayrağını daima ileriye taşıyacağız ve canını verdiği insancıl, paylaşmacı dünyayı kuracağız. Darya Dugina, mücadelemizde daima bir çoban yıldızı gibi parlayacak.

KIYMET YILDARI / TLB GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ MESAJI
KIYMET YILDARI / TLB GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ MESAJI

Astana sürecinde Rus Büyükelçi Karlov, Suriye ile ilişkileri düzeltme sürecinde Rus siyaset bilimci Darya Dugina suikaste uğradı. Bu suikastler Türkiye-Rusya ilişkilerine suikasttir. Darya Dugina, emperyalist saldırılara karşı duruşu, Türk-Rus dostluğu açısından önemli bir isim oluşu ile tanınıyordu. Avrasya cephesinin öncü kadınlarındandı. Bindallı okurlarına verdiği röportajda da emperyalizmin bizi en çok zehirlemeye çalıştığı yerden, kadın hareketinden kuvvet oluşturmanın önemini vurgulamış Antiemperyalist Kadın Birliği özleminden bahsetmişti. Emperyalizmin hedefi Avrasya'ydı. Emperyalizmin hedefi Türk-Rus dostluğuydu. Bu yüzden Darya Dugina'yı hedef aldılar. Dugina'yı mücadelemizde yaşatacağız.

Tarih:
Diğer Haberler