'Ordu Güçlendi, Milliyetçilik Yükseldi'

ABD Deniz Harp Okulu’nda öğretim üyesi Ryan Gingeras, Türkiye’de artan milliyetçiliği konu alan bir makale yazdı.

'Ordu Güçlendi, Milliyetçilik Yükseldi'

“Türkiye’nin Televizyon Milliyetçileri” başlığıyla yayımlanan makalede Gingeras, neredeyse her gece üst rütbeli emekli general ve amirallerin televizyonlarda güvenlik ve dış politika konularında konuştuğunu vurguluyor.

GIngeras “Emekli subayların kitle iletişim araçlarındaki görünürlüğü, savunma teşkilatının ülke içindeki artan etkisinin de belirtisidir” diyor ve bu durumun “Ordu’nun Türkiye'yi bölgesel bir güç merkezine dönüştürecek devrime öncülük ettiğine ilişkin inanca meşruiyet kazandıran bir gösterge” olduğuna dikkat çekiyor.

ORDUNUN KONUMUNU GÜÇLENDİRDİLER
War On The Rocks internet sitesinde yayınlanan makalede Türkiye’nin yaptığı askeri müdahaleler ve bu müdahalelerin iç ve dış siyasette gösterdiği etki yorumlanıyor.

Gingeras şöyle yazıyor:
“TV generalleri eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı meşrulaştırarak ve ordunun toplumdaki konumunu iyileştirerek ikili bir rol oynadılar.

“(…) Erdoğan’ın eski müttefiki Fethullah Gülen ile Türkiye’nin 2016 darbe girişimiyle sonuçlanan kopuşu, medya, ordu ve devlet arasındaki ilişkiyi temelden değiştirdi. Bu değişikliğin ilk işaretleri arasında 2015 yılında Balyoz’un baş zanlılarının Gülen’in sahneye koyduğu bir komplonun kurbanı oldukları gerekçesiyle serbest bırakılması geldi. Gülencilerin Temmuz 2016 darbesini düzenledikleri yönündeki suçlamalar, ordunun hem haksız yere iftira edildiği hem de içeriden baltalandığı iddiasını daha da güçlendirdi.”

Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışındaki askeri operasyonlarına dikkat çeken Gingeras, televizyonlara çıkan askerlerin pasif aktörler olmadığını savunuyor. TV’lerde konuşan emekli askerlerin, hem hükümetin hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin toplumdaki itibarını yükselttiğini ve Türk dış politikasının da gücünü gösterdiklerini vurguluyor. Gingeras, şöyle yazıyor: “Askerlerin Türk devletinin müdahalelerini onaylamaları, ülkenin savunma sanayisinin desteğiyle, Ordu Türkiye'yi bölgesel bir güç merkezine dönüştürecek bir devrime öncülük ettiği inancına meşruiyet kazandırdı.” 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MİLLİYETÇİLİĞİ KİMLİK OLARAK BENİMSEDİ
Gingeras, “Televizyonları açtığınızda milliyetçi vurguların olmadığı bir alanı göremezsiniz” diye yazıyor ve “son on yılda iç ve dış siyasette milliyetçiliğin merkez haline geldiğini” belirtiyor. Erdoğan’ın milliyetçiliği koruduğu ve genişlettiği vurgulanan makalede, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin partinin kimliği olarak artık milliyetçiliği de benimsediğinin altı çiziliyor: “Adalet ve Kalkınma Partisi, partinin kendi kimliğinin bir parçası olarak milliyetçi kavramları benimseme konusunda liderliğini takip etti.” Batı karşıtlığının bu milliyetçiliği arttırdığını söyleyen Gingeras, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifakına gönderme yapıyor.
Türkiye’deki popüler kültürün şimdi her zamankinden daha fazla milliyetçi içerikle dolduğunu belirten Gingeras makalesinde, Türk dizilerinin milliyetçilik vurgularının da etkilerinden söz ediyor. Özellikle bu dizilerin Türkiye’nin zengin askeri tarihine yönelik bir saygı duruşu niteliği taşıdığı ve düşman taraf olarak da Yunanistan ve ABD’nin görüldüğünü savunuyor.

 SAVUNMA SANAYİNİN GÜCÜ
Yazıda bir başka dikkat çeken nokta da Türkiye’nin savunma sanayisinde gösterdiği başarılar. Türkiye’nin Suriye, Irak, Karabağ ve Libya’daki başarılı askeri müdahalelerinin, Türkiye’nin savunma sanayisinin artan görünürlüğüyle birlikte gerçekleştiğini aktaran Gingeras, ABD'nin 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Türkiye’ye silah ambargosu koymasından bu yana, Türk sivil ve askeri liderlerinin uzun süredir ülkenin kendi silahlarını üretmeye ilgi duyduklarının altını çiziyor. Savunma sanayisinde büyük adımların atıldığı belirtilen makalede, Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir’in, Türk devletinin en çok tanınan yüzleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Türkiye’nin ilk yerli üretim firkateyni olan TCG İstanbul’un denize indirilişi sonrası Erdoğan’ın “Askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan güçlü olmak, bizim için bir tercihten çok bir zorunluluktur” açıklamalarına dikkat çeken Gingeras, savunma sanayisinin gücünün büyük bir ivme kazandığını söylüyor.

MAKALENİN ÇEVİRİSİ ŞU ŞEKİLDE:
https://warontherocks.com/2021/04/turkeys-talk-show-nationalists/

TURKEY’S TALK SHOW NATIONALISTS

TÜRKİYE’NİN TALK SHOW MİLLİYETÇİLERİ

RYAN GINGERAS 8 APRIL 2021

ÇEVİREN: MUSTAFA MERSİNOĞLU/BRİGHTON

Tarih:
Diğer Haberler