Uğur Mumcu'nun Sözde Atatürkçülere Ders Niteliğindeki Yazısı

Uğur Mumcu, yazdığı yazılar ile bugüne ışık tutmaya devam ediyor. Onu doğum gününde sözde Atatürkçülere verdiği ders niteliğindeki yazıyla anıyoruz.

Uğur Mumcu'nun Sözde Atatürkçülere Ders Niteliğindeki Yazısı

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde ABD'nin gladyosu tarafından suikaste uğradı. O, hayatını emperyalizmin ülkemize karşı kurduğu oyunları bozmaya adadı.  Uğur Mumcu, yazdığı yazılar ile bugüne ışık tutmaya devam ediyor. Onu doğum gününde sözde Atatürkçülere verdiği ders niteliğindeki yazıyla anıyoruz.

Atatürkçülük Nedir?

”Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve güvenliğe sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla, temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet yaşamına, fikir yaşamına ve iktisâdi yaşama, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.

ATATÜRKÇÜLÜK: Sömürgeciliğin düşmanıdır, sömürgecilik karşıtıdır. Tam bağımsız Türkiye’den yanadır. Özgürlükçüdür. İnsan hakları savunucusudur. Her türlü bozgunculuğun karşısındadır. Yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıdır.

ATATÜRKÇÜLÜK: Yirminci yüzyılın yüz akı, milli direnişlerin temelindeki “tam bağımsızlık” harcıdır.

ATATÜRKÇÜLÜK: Milli bağımsızlık demektir, Milli kurtuluş demektir, sömürgecilik karşıtı bilinç demektir!

ATATÜRKÇÜLÜK: Aşırı sağa ve aşırı sola ödün vermeyen, kişinin; haysiyet ve onuruna inanan, milli, akılcı ve insancıl bir görüştür.

ATATÜRKÇÜLÜK: Atatürk’ü bütün yönleriyle ve eserleriyle tanımak, sevmek, benimsemek, tanıtmaya ve sevdirmeye çalışmaktır. Başka bir tanımla, Atatürk’ün ülküsünü ve eserlerini eksiksiz öğrenip tam olarak gerçekleştirmek, yüceltmek ve aynı yoldan Türk Milleti’ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışmaktır, diyebiliriz.

ATATÜRKÇÜLÜK: Siyasi bir öğreti değil, bir dünya görüşüdür. Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin gerçeklerine, gereksinimlerine ve yeteneklerine en uygun gelen, denenmiş başarılı sonuçları alınan bir öğretidir.

ATATÜRKÇÜLÜK: Herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ülkü ile açıklanamaz. Atatürkçülük, Türk halkının ve Türk yurdunun içinden, tarihinden doğmuştur.

ATATÜRKÇÜLÜK: Türkiye’nin gerçeklerinden doğmuş bir düşünce akımıdır. Türk Milleti’nin iradesiyle oluşmuş, tarihi bir gelişmenin ürünüdür. Atatürkçülük, her şeyden önce millete haklarını tanıma ve tanıtmadır; millet egemenliğinin ifadesidir. Atatürkçülük; bir kurtuluştur, milletçe bağımsızlığa kavuşmadır. Atatürkçülük; uygar bir toplum yaşamı demektir.

ATATÜRKÇÜLÜK: “Halkçılık”, “Laiklik”, “Cumhuriyetçilik”, “Devrimcilik”, “Devletçilik” ve “Milliyetçilik” olmanın ötesinde, değişen nesnel koşullar karşısında, bu ilkeler çerçevesinde sürekli tutumlar takınmaktır. Atatürkçülük, kesinlikle salt ileriye açık bir ülküdür. Atatürkçülüğ’ü yorumlarken, bazı farklı noktalara varılabilmesi olasıdır. Ancak, Atatürkçülük’te olmayan şey; “tutuculuk” ve ”yerinde saymadır”. Atatürk’ün düşünceleri nesilden nesile aktarılacak bir put değil; yönlendirici bir dünya görüşü ve dünyanın hareketli bir yorumudur.

Acaba, günümüz Atatürkçüler’inden kaç tanesi, 19 Mayıs 1919’da, Mustafa Kemâl’i, Samsun’da karşılamaya giderdi? Kaç tanesi onun peşinden Ankara’ya gelirdi? Ve acaba, kaç tanesi Galata Köprüsü’nde müttefiklere alkış tutardı?”

Uğur MUMCU (Devrim, 16 Şubat 1971)

Tarih:
Diğer Haberler