Yarınlara İlişkin Planlarımızı Hayata Geçirmenin Yolu da Üretimden Geçer

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Saffet Köse'nin Çalışan Gençlik Üreten Türkiye Kurultayı'na gönderdiği mesajı sunuyoruz.

Yarınlara İlişkin Planlarımızı Hayata Geçirmenin Yolu da Üretimden Geçer

Sevgili Gençler,

İçinde yer aldığımız coğrafya, üzerinde yaşayanların her daim farkındalığının yüksek olmasını ve köklerinin bu topraklara sıkı sıkıya bağlılığını gerektirmektedir. Her zaman mazlumlara kucak açan kadim medeniyetimizin bütün evlatları, geçmişten bugüne “anı yaşamak” yerine “yarına çok şey bırakmak” ülküsü ile yaşamışlardır. Bu topraklarda özgür olmak için canını seve seve veren tüm şehitlerimizin aklında hep vatan vardı, millet vardı, din vardı. Bizlerin özgürlüğü için en değerli varlıklarından vazgeçen atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatan, bizden sonraya da gelecek nesillerin gurur duyacağı biçimde; ama en başta her alanda özgür olarak devredilmek zorundadır. İnsanlık için en önemli değer, elbette özgürlüktür ve “üretmeden özgür olmak mümkün değildir”. Yarınlara ilişkin planlarımızı hayata geçirmenin yolu da öncelikle üretimden geçmektedir. Gelinen noktada üretenlerin hâkim, tüketenlerin tabi olduğu bir dünya oluşturulmuştur. Bu dünyada oyun kurucu rolünü üstlenmeye başlayan Türkiye de her ferdinin katkı yaptığı, sorumluluk aldığı ve en önemlisi birlikte kuvvetli olduğumuz bilincine sahip bir toplumsal yapıyı ortaya çıkarmak zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Ülkemizin son yıllarda ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik alandaki gelişmeleri, bazı güç odaklarını rahatsız etmeye başlamıştır ve “tabi olan” rolünden “hâkim olan” rolüne devinimini engellemeye yönelik bazı planlar, farklı odaklar tarafından bu coğrafyada eyleme dönüştürülür hale gelmiştir. Siz farkındalığı yüksek gençlerin bugün ülkemiz tarafından verilen kurtuluş savaşına katkıda bulunma amacınızı son derece kıymetli buluyorum. Sizler bugün ait olduğunuz medeniyeti ortadan kaldırmaya yönelik çabalara karşı duruş sergiliyor; bir tepki ortaya koyuyorsunuz. Bugün ortaya koyduğunu üzere gençlerin elini taşın altına koymasını memnuniyet verici bulduğumu ifade etmek istiyorum. Yarının güçlü Türkiye’si için sizler de üretimin içinde olmak istiyor ve bunu en doğru biçimde dile getiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde topyekûn bir mücadelenin neferi olmak arzunuzu tüm dünyaya buradan haykırıyorsunuz. Sizlerin üretme arzu ve isteği bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Gençlerimiz dünden daha çok üretim süreçlerinin içindedirler ve daha fazla üretim arzusu çok yakın zamanda fazlasıyla fiiliyata dönüşecektir. Atılan çok sayıda adım, gençlerimizin yeteneklerini ürüne dönüştürmeye başlamış durumdadır ve başta üniversitelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımız sizlerin daha fazla üretmesi için seferber hale gelmiştir. Bu çabaların ya da teşviklerin artarak devam edeceğine yönelik inancımı sizlerle paylaşıyor, hepinize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Tarih:
Diğer Haberler