Zafere Giden Yolun Ayak Sesi: Sakarya Meydan Muharebesi

Türk İstiklal Harbi Tarihi’ne “Subay Muharebesi” olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşının dönüm noktasıdır.

Zafere Giden Yolun Ayak Sesi: Sakarya Meydan Muharebesi

Dünya tarihine “en uzun Meydan Muharebesi”, Türk İstiklal Harbi Tarihi’ne ise “Subay Muharebesi” olarak geçen ve Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece süren tarihi bir mücadeledir. Başkomutan Mustafa Kemal’in, ‘‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.’’ emrini verdiği bu savaş kaybedilmiş olsaydı Millî Mücadele’nin merkezi Ankara işgal edilecek ve TBMM dağılacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi’nde 277 subay şehit, 1058 subay yaralı, 5436 er şehit, 17422 er yaralı verdik. Toplam kaybımız 37900 idi. Mustafa Kemal Paşa bu muharebe için ‘‘Sakarya Melhame-i Kübrası’’ yani kan gölü, kan deryası demişti.

 

 

‘‘Bağımsız Türkiye, İslâm dünyasının bir nevi emniyet sübabıdır. İngiliz politikası bu supabı kapatmakla Türk milliyetçiliği ile temsil edilen Müslüman enerjisinin bütün İslâm ülkelerine yayılmasına sebep oldu.’’

 

Azerbaycan, Kırım ve Türkistan'dan özel heyetler Ankara'ya gelir. Afganistan'da ayrı bir heyecan yaratan zafer, Endonezya ve uzak doğuda da ses getirir. Buralarda Mustafa Kemal'in resimleri ve Türk bayrakları ipeklere işlenerek evlerin en güzel yerlerini konulur.

 

Sakarya Meydan Muharebesi hem Türkiye için hem tüm ezilen milletlerin kaderi için dönüm noktası olmuştur. Zor günlerde kazanılan bu savaş, Yunanlıların ve ağababaları İngilizlerin dünya çapındaki prestijini yerle bir ederken; Türklerin ise çok önemli siyasi kazanımlar elde etmesini sağladı. Sovyetler Birliği ve Fransa ile siyasi ilişkilerimizin ilerlemesinde önemli pay sahibi olan bu muharebe, İtalyanların Ege’den çıkmasına da vesile olmuştur. Yunanistan'ın "Büyük Bizans" hayalleri yıkılırken dış politikada da köklü değişikliklere gitmek zorunda kaldılar. Türkiye ise bu savaşla Büyük Zafer için gücünü sınamış ve o gün için zaman kazanmış oldu.


Tarihin akışını değiştiren bu zafer, Türk halkının esarete izin vermeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti. Sakarya Muharebesi Kurtuluş Savaşını kazanmamızda nasıl etkili olduysa bugün bizim verdiğimiz mücadelede İkinci Kurtuluş Savaşımızın zafere ulaşması için hayati önemdedir. 

 

Tarih:
Diğer Haberler