Temel İlkeler Bildirgesi

Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur!

1. Türkiye Gençlik Birliği, ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!

 

2. Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Devrimlerinin savunucusudur. Cumhuriyetimiz emperyalizm işbirlikçileri tarafından yıkılmaktadır. Türk gençliği içerisinde bulunduğu şartları düşünmeksizin Atatürk Devrimlerini savunacaktır. Atatürk İlke ve Devrimleri ülkemizin bütün sorunlarına cevap vermektedir.

 

3. Türkiye Gençlik Birliği, anti-emperyalisttir. TGB, Türkiye’de ve tüm dünyada Batı yayılmacılığına ve sömürgeciliğine karşı gençliğin sürekli mücadelesini savunur. Türkiye özelinde AB üyeliğine karşı çıkmak, ABD’nin Türkiye üstündeki askeri, ekonomik, kültürel ve siyasi hegemonyasını yıkmak, anti-emperyalist mücadele çizgisinin ana eksenini oluşturmalıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı bizim onurumuzdur, geleceğimizi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda atılan vatansever temeller üstünde yeniden inşa edeceğiz.

 

4. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye’nin Ulusal Bütünlüğünü yıpratacak her türlü girişimin karşısındadır. AB ve ABD emperyalizmi tarafından kışkırtılan ve desteklenen, tepkisel şovenizm ve etnik milliyetçilik biçiminde ortaya çıkan bölücü akımların karşısında ulus devlet yapısını, tam bağımsızlığımızı ve ulusal bütünlüğümüzü korumak adına en büyük ödev gençliğindir. Kardeşlik ve birliğin biricik anahtarı, emperyalizme karşı beraber mücadeledir. Türkiye Gençlik Birliği bu görevin verdiği sorumluluk bilinci ile hareket eder.

 

5. Türkiye Gençlik Birliği, laik ve halkçı bir Türkiye’den yanadır. Türkiye Gençlik Birliği Anayasamızda belirtilen ilkelerin içini boşaltan her türlü uygulamanın karşısındadır. Din sömürücülerine ve gericilere karşı ilericiliği gelir adaletsizliğine, yoksulluğa ve bireyciliğe karşı halkçı bir ekonomik sistemi savunur. Kamu kurumlarımızın özelleştirilmesine karşıdır. Hukuk üstünlüğünün ve demokrasinin ancak halkın politikaya etkin katılımıyla, dolayısıyla kendini yönetme yetisine sahip çıkmasıyla gerçekleşebileceğini bilir.

 

6. Türkiye Gençlik Birliği, parasız, bilimsel ve milli eğitimi savunur, yabancı dille eğitime karşıdır. Ana okuldan üniversite bitimine kadar eğitim parasız hale getirilmelidir. Eğitim sistemimiz halkından soyutlanmış, bireysel fayda peşinde koşan, milletimizin üzerine basarak ve kısa yoldan yükselme hayalleri olan insanlar yetiştirmemelidir. Bilimsel üretim toplumun çıkarları için yapılmalıdır. TGB gençliğimizi un ufak eden, yalnızlaştıran, alkole ve uyuşturucuya bağımlı hale sokan kültür yozlaşmasına karşı milli kültürün savunucusu olacaktır. Üniversiteler “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” ve hayatta “En hakiki mürşit ilimdir” diyen bir gençlik yetiştirmelidir. Batı emperyalizminin üniversitelerdeki izdüşümü yabancı dilde eğitimdir. TGB yabancı dille eğitim yapılan tüm üniversitelerde, etkin bir öğrenci muhalefeti oluşturmak için çalışmalarda bulunacaktır. Artık batı egemenliğinin taşeronluğunu yapan, Batıya teknokrat yetiştiren üniversiteler devri kapanmalıdır.

 

7. Türkiye Gençlik Birliği bilim ahlakını ilke edinen ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir üniversite yapılanmasından yanadır. Emperyalist devletlerin ve küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda değil, insanlığın ortak bilimsel hazinesine katkı yaparak ve ulus devletin ihtiyaçlarını temel alarak çalışmalıdır. Üniversiteler; öğrencisi, akademik ve idari personeli ile bir bütündür ve bu bileşenler okul yönetiminde söz sahibi olmalıdır.

 

8. Türkiye Gençlik Birliği’nde çoğulcu ve demokratik bir yapılanma egemendir. TGB Yönetim Kurulları, üyelerin fikirlerini ve eleştirilerini özgürce ifade edebildikleri kongrelerde seçilir. Kongrelerde bütün TGB üyeleri yönetim kurumlarına aday olabilmektedir. TGB üyeleri, başka kitle örgütleri, siyasi parti vb. kurumların üyesi olabilirler fakat TGB çalışmalarında üye oldukları diğer kurumların propagandasını yapamazlar.

 

GENÇLİK BİRLİĞE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

Tarih:
Diğer Haberler