Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin öğrenci toplulukları, 29-30 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk Sempozyumu'na çağrı yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelelerle dolu hayatı ve devrimlerinin anlatılacağı Atatürk Sempozyumu, Boğaziçi, Marmara, İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulüpleri, Bilim ve Ütopya ve Kırmızı Beyaz Dergileri’nin çağırıcılığında ilan edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyuma, üniversite topluluklarının önderleri çağrıda bulundu.

 

EMPERYALİZMİ YİNE MUSTAFA KEMAL’İN PROGRAMI ALT EDER

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Baran Gezici, “Ülkemiz son yıllarda feleğin yedi çemberinden geçti desek yeridir. Terör, ekonomik bunalım ve enflasyon, işsizlik, Suriye konusu ve daha niceleri… Emperyalizm, Türkiye’mizle oyun hamuru misali bin bir şekil alarak savaşıyor. Lakin görüyoruz ki uzun yıllardır hiçbir siyasi rejim bu saldırgan ve hayalet düzenle Mustafa Kemal'in programından daha iyi savaşamadı, onu alt edemedi. Üreten, birleşen, komşuları ile işbirliği içerisinde, istikbali hür vatanı kurmak, Atamızın da  'Devrimin hedefini kavramış olanlar, daima onu korumaya muktedir olacaklardır' sözünde belirttiği gibi Türk devrimlerinin esaslarını kavrayanların başaracağı bir iş olacaktır. İşte o esasları kavramak ve korumaya muktedir olmak için her biri alanlarında uzman 10 değerli hocamız ve siyasetçimizle gerçekleştireceğimiz Atatürk Sempozyumu'na tüm arkadaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Elif Beyza Tekin, “Son zamanlarda dillerden düşmeyen, herkesin sarıldığı bir imge var. İşte o, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün fikir hayatını, Kemalizm'in doğuşunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlamak için önce Atatürk'ü tanımalıyız. Atatürkçü Düşünce Kulüpleri bu görevin öncülüğünü yapıyor” sözleriyle sempozyuma çağrıda bulundu.

Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Sekreteri Özcan Bal, “Ege ADT olarak kurulduğumuzdan beri kampüsümüzde devrimci Atatürkçülüğü yerleştirmeye ve bu doğrultuda hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün de Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sorunları ancak devrimci-Atatürkçü bir tavırla aşabiliriz. Türk gençliği olarak ülkemize ve milletimize karşı çok büyük görevlerimiz var. Bize bu görevleri Atatürk, Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku ile on yıllar önceden vermektedir. Hele ki 19 Mayıs’ın 100. yılına girdiğimiz bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün karakteri ile bütünleşen Cumhuriyet Devrimi, bizlere büyük bir ışık vermektedir. Bu yüzden Atatürk Sempozyumu çok büyük bir anlam ifade ediyor"  diyerek 29-30 Aralık’ta gençliği Atatürk Sempozyumu’nda buluşmaya davet etti. 

Hacettepe Üniversitesi Ütopya Topluluğu Başkanı Yaren Karagöllü, "Laik, çağdaş bir devlet kuran Atatürk, Milli Mücadele’nin ilk günlerinden başlayarak emperyalizmle mücadelenin haritasını çizmiştir. Bugün yine emperyalizm ülkemizi tehdit etmektedir. Üniversite sıralarında bizlere düşen görev Atatürk’ün programını benimsemek, eğitim ve bilimi egemen kılmak, 100 yıl sonra emperyalist tehditlere tekrardan karşı durmaktır” dedi.

Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu Başkanı Büşra Şahin, “Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bütün ümit ve istikbalini Türk gençliğine bağlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda Atatürk ve O’nun devrimleri daha çok anlam kazanmış ve O’nun bizlere verdiği görev daha yakıcı bir hal almıştır” diyerek gençliği, Atatürk Sempozyumu’na gelerek Türkiye’nin bugünkü sorunlarına dair dersler çıkarmaya ve çözüm önerisi bulmaya davet etti.

 

SİSTEM BUNU ANLATMAZ: TEŞKİLATÇI VE MÜCADELECİ ATATÜRK

Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Cansu Altınkaya, “Mustafa Kemal’in ‘Bütün ümidim gençliktedir’ şiarını benimseyen gençliği, O’nun gösterdiği hedefe durmadan yılmadan yürüyor. O’nun teşkilatçılığını, mücadeleci tavrını ve ileri görüşlülüğünü anlatıyor, gençliğe umut ışığı oluyoruz” dedi ve gençliği Atatürk Sempozyumu’na davet etti.

Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Güney Tekin, “Bu süreçte Atatürkçülüğü doğru anlamak ve anlatmak Türkiye'deki en elzem ihtiyaçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. 29-30 Aralık tarihlerinde yapılacak Atatürk Sempozyumu bu ihtiyaçları gidermekte gençliğe büyük fayda sağlayacaktır” sözlerini kaydetti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Doğu Perinçek'e, Prof. Dr. Şevket Pamuk'tan E. Tüma. Cem Gürdeniz'e birçok konuşmacının yer alacağı Atatürk Sempozyumu, Türkiye’nin dört bir yanından üniversite gençliğinin katılımıyla 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler