Açtığı Yolda Gösterdiği Hedefe!

Büyük Önder’in açtığı yol, tam bağımsız Türkiye yoludur. Gösterdiği hedef, arasız devrimlerle Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaktadır.

Açtığı Yolda Gösterdiği Hedefe!
İbrahim Okan Özkan
İbrahim Okan Özkan

Kongreler, öteden beri Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşülüp karara bağlandığı organlar olmuştur. Hem mevcut durumun analizi hem de bundan sonraki evrede nelerin yapılacağı planlanmıştır. Türkiye Gençlik Birliği’nin 5. Olağan Genel Kongresi’ni işte bu gündemler ışığında toplayacağız. ABD destekli terörün bölgemizde ve ülkemizdeki konumunun gerilediği, Türkiye’nin ekonomik darboğazdan geçtiği ve gençliğin geleceğe dair kaygılarının arttığı süreçte TGB Genel Kongresi’nde alacağımız kararlar da tarihi önemde olacaktır.

TARİHSEL MİRAS

150 yıllık vatansever, devrimci tarihimiz kongreler tarihidir. Tarih yapma iddiasıyla öne atılanlar, kongreler toplayarak Türk toplumunun kaderini tayin edici roller oynamışlardır. Namık Kemallerin Belgrad Ormanı’nda yaptığı toplantı, adeta kongre niteliğindedir. Dönemin zorunluluklarının tartışıldığı toplantı, Kanun-i Esasi’nin ilanını ve meclisin açılmasını beraberinde getirmiştir. Yine Jön Türk Kongreleri sonrasında, 1908 Hürriyet Devrimi gerçekleşmiştir.

1918’de Mütareke’nin imzalanmasıyla birlikte tüm Türk milletinin ümidini yitirdiği, savaştan yıprandığı o koşullarda Mustafa Kemal’in önderliğiyle, art arda kongreler düzenlenmiş ve büyük devletlerin peyki olmak reddedilmiştir. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararlar bunun en büyük kanıtıdır. O kongrelerden çıkan irade, Türk milletini istiklal-i tam Türkiye davasında başarılı kılmıştır.

Cumhuriyetin ilerleyen dönemlerinde Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin devrimci atılımları göze çarpmaktadır. Atatürk, CHP’nin 4. Kurultayı’nın açılış konuşmasını şu sözlerle yapmaktadır: “Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler… İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi…” Atatürk önceki dönemi tahlil etmiş ve buraya aldığımız kısa örnekte de olduğu gibi yol haritasını çizmiştir.

TARTIŞ, KARARA BAĞLA, HAREKETE GEÇ!

Kuruluşumuzu ilan ettiğimiz günden itibaren kurullarımızda, kongrelerimizde aldığımız kararlar doğrultusunda harekete geçtik ve başarı kazandık. 2006’da Genç Atatürk devrimcilerine olan ihtiyacı görerek boşluğu doldurduk. Cumhuriyet Mitingleri’nde başrollerden birini üstlendik. ABD’nin Fethullahçıları özel görevlendirmesiyle başlattığı Ergenekon ve Balyoz tertiplerine karşı ilk günden beri mücadele ettik. Cumhuriyet harcıyla karılmış bu topraklarda, Türkiye’nin işgalle bölünemeyeceğini bilen emperyalistlerin Kürt açılımı kozuna aldanmadık. Kürt açılımıyla PKK’nin palazlandırıldığını üniversitede, sokakta, mecliste sorumluların yüzlerine çarptık.

Milli bayramlarımızın yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı günlerde baskılara boyun eğmeyerek, 19 Mayıs’ta İstiklal Caddesi’ni, 29 Ekim’de Ulus Meydanı’nı ay yıldızlı al bayraklarımızla donattık. Gericilerin Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizi hedef aldığı dönemde “T.C.”yi tabelalardan indirtmedik, Haziran Ayaklanması’nda Türk bayrağımızı eylemlerin ana sembolü haline getirdik.

Hududumuzu koruyan Mehmetçiğimizin destekçisi olduğumuzu her daim vurguladık. Üniversite ve liselerde, emperyalist merkezli teröre yapılan tüm operasyonlara destek faaliyeti yürüttük. Bölücü yuvası haline getirilmek istenen üniversitelerimizi, vatanseverliğin kalesine çevirdik.

Bugün ise yurdumuzun her alanda emperyalizm tarafından ablukaya alınmak istendiği ve geçim derdinin yaşlısından gencine tüm kesimlerde hissedildiği bir dönemde kongremizi topluyoruz. “Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefe” sloganıyla bir araya gelen Türk gençliği olarak, programımız Atatürk’ün devrim programıdır.

Büyük Önder’in açtığı yol, tam bağımsız Türkiye yoludur. Kararlılıkla yürüyeceğiz! Gösterdiği hedef, arasız devrimlerle Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaktır. Hedefe ulaşana dek yılmak yorulmak bilmeyeceğiz! Fikirlerin tartışılacağı ve gelecek dönemde yurt sathında önümüze koyacağımız planları netleştireceğimiz kongremize tüm vatanseverleri bekliyoruz.

Okan Özkan

TGB Genel Sekreter Vekili

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler