Atatürk Hepimize Lazım

"ABD gemisinin karşısında olanların bayrağı doğal olarak devrimci Atatürk olacaktır. İşte bu yüzden Atatürk hepimize lazım."

Atatürk Hepimize Lazım
Samet Kunt
Samet Kunt

TÜRK MİLLETİ İLE BİRLİKTE TARİH SAHNESİNE ÇIKAN ATATÜRK

İnsanlar birey olarak değişim yaşadığı gibi milletler de değişim yaşarlar. Burada değişimin esas nedeni içine girilen süreçtir. Yaşananlar bireyleri de milletleri de değişime sürükler. Zaten devrimler de hem bu değişim sonucudur hem de devrimler bu değişimi daha da ilerletir.

Türk Milleti, Osmanlı Toplumu’nun dönüşümü ile ortaya çıkmıştır. Emperyalizm ve Ortaçağ ile mücadele Türk Milleti’ni yaratmıştır. Atatürk bu sürecin sonucu olduğu gibi Türk Milleti’nin oluşumunun en önemli lideridir. Emperyalizmin 1945’ten beri Türkiye’deki tahakümünü arttırdıkça Atatürk’ün fikirlerinin temeli boşaltılmıştır. Daha sonra da (özellikle de Ergenekon dönemi) içi boşaltılmış Atatürkçülüğe dahi tahamülü kalmayan vatan hainleri Atatürk’e karşı dört bir koldan saldırıya geçmiştir.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz dönüşümden elbette Türk Milleti de nasibini almıştır. 100 yıl önce olduğu gibi bugünde emperyalizme karşı verilen bağımsızlık, vatan bütünlüğü ve millet olma mücadelesi son 5 yıldır milletimizin en geniş kesimlerinde ciddi değişimlere sebebiyet vermiştir.

YENİDEN BAYRAKLAŞAN ATATÜRK

Özellikle son 5 yıldır Atatürk, emperyalizme karşı verilen mücadele tekrardan bayraklaşmıştır. Ergenekon Tertibi’nin çöküşü, 2015’ te Vatan Savunması’nın başlangıcı, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin bastırılması vb. gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler Türk Milleti’nin özgüvenini arttırmış, ülkemizde ki devrimci-vatansever fikirleri güçlendirmiştir. Milletimiz topyekün bir dönüşüme uğramaya başlamış ve gelenekselleşen bütün siyasi ön kabuller ortadan kalkmıştır.

Emperyalizme karşı mücadele içinde kurulan Türk Milleti tekrardan girdiği bu savaşta Atatürk’ü bayraklaştırmış ve bu bayrakla emperyalizme karşı savaşmıştır. Milliyetçi- muhafazakar kesimler bu değişimi en derinden yaşayan vatandaşlarımızdır. Emperyalizm ile mücadele onları Atatürk ile buluşturmuştur.

ILIMLI ATATÜRKÇÜLÜĞE KARŞI DEVRİMCİ ATATÜRK

Emperyalizm, her devrimci kavram gibi Atatürkçülüğü de itibarını düşürmeye onu yapamadığı taktirde kendisi için zararsız hale getirmeye çalışmıştır. Ilımlı Atatürkçülük, emperyalizme zararı olmayan hatta hizmeti olan bir Atatürkçülüktür. Atatürk’ü temelinden koparır. Emperyalizmle mücadele kaygısı yoktur. Laiklik sadece muhafazakar kesime olan düşmanlığın gerekçesidir. Yoksa aydınlanma pek dertleri değildir. Çünkü; Dersim, Seyit Rıza, Sair Nursi gibi gerici unsurlar onlar için sorun değildir. Halkçılık onlar için belediye bilboardlarından ibarettir yoksa sapına kadar onlar da adam kayırmacıdır, rüşvetçidir. Milli ekonomi ve devletçilik onlara fazlasıyla uzaktır bütün geleceklerini doların yükselmesine bağlamışlardır. Devrimcilikle en başından beri işleri yoktur. Düzeni değiştirmek onlara fazlasıyla uzaktır. Dertleri aynı düzeni laik görünümle devam ettirmeye çalışmaktır.

Ilımlı Atatürkçüler görüldüğü gibi en başta Atatürk’ün düşmanıdır. Atatürkçülük onlar için devrimcilik, vatanseverlik değil hobidir. Doğal olarak bu vatana karşı sorumluluk hissetmezler, herşeyi bilirler ama hiçbir şey yapmazlar. Hiç birşey yapmadıkları için hayattan kopuklardır, değişen Türkiye’nin farkında dahi değillerdir. Sorumsuzluk, dogmatizmle birleşince kendinden başka kimseyi sevmemeye başlamışlardır. Sonuç olarak milletin geniş kesimlerini, Atatürk çizgisinde aynı gemide birleştirmek gibi bir dertleri yoktur. Onlar çoktan balonlarıyla ABD gemisine binmişlerdir. Aynı ılımlı islamcılar gibi, ılımlı solcular ya da ılımlı demokrat ve milliyetçiler gibi.

Devrimci Atatürkçülük dogmatizm değildir. Bilim rebheridir o yüzden gerçeğin ve değişimin peşindedir. Emperyalizm, Dersim vb. Ortaçağ unsurlarına karşı mücadeleyi esas alır. Geçiştirmeci değil sapına kadar devrimcidir. Her işin altına gövdesiyle,teşkilatıyla girer. Vatanına karşı sorumluluk hisseder. Devrimci Atatürk’ü herkese anlatır tüm milleti Atatürk bayrağıyla yürütür. Kısacası bugün Atatürk bayrağı Vatan bütünlüğünü savunmak, ABD’ye karşı kayıtsız şartsız mücadele etmek, Ortaçağ’a karşı çıkmak, devletçi ve milli ekonomiyi savunmaktır.

DEVRİMCİ ATATÜRK HEPİMİZİNDİR

İşte bu sebeple devrimci Atatürk hepimizindir. Türk Milleti’nin bugün karşı karşıya geldiği durum milletimizin bütün kesimlerinin geleceğini tehdit etmektedir. Milletçe bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ülkemize karşı yapılan bu topyekün saldırı birleşmemizin temelini oluşturmuştur. Çünkü birleşme en nihayetinde bir tehdide karşı bir hedef doğrultusunda olur. Değişimden kastımız budur. Dünün gerçekliğiyle hareket edersek günümüzün gerçeğinden koparız ve her türlü saldırıya açık hale geliriz

Yeni durum mevcut siyasi saflaşmayı tamamıyla sarsmıştır. Dünün gerçekliğine göre örgütlenen partiler ve ayrışan kesimler günün gerçekliğine göre yer değiştirmeye başlamıştır. Partilerin bölüneceğini ve siyasi ayrışmaların değişeceğini göreceğiz. Ortak tehtidin farkına varanlar bir tarafa yani Atatürk gemisine, göremeyenler ise bir tarafa yani ABD gemisine gidecektir.

ABD gemisinin karşısında olanların bayrağı doğal olarak devrimci Atatürk olacaktır. İşte bu yüzden Atatürk hepimize lazım. Devrimci Atatürk’ü herkese anlatmak, kavratmak ve bu temelde birleştirmek en büyük göremizdir.

İkinci İstiklal Savaşı’ndan da Devrimci Atatürk’ün bayrağıla zaferle çıkacağız ve Atatürk’ü herkesin Atatürk’ü yapacağız.

 

Samet Kunt

TGB İzmir İl Sekreteri 

Tarih:
Diğer Haberler