Garo Paylan ve Türkiye Ermenileri

Garo Paylan’ın, Cumhuriyetimizin kalesi TBMM’de vekil olarak bulunması acıdır!

Garo Paylan ve Türkiye Ermenileri

ABD / İsrail’in bölge halklarına karşı kullandığı PKK/HDP’nin vekili Garo Paylan’ın daha önceki çalışmalarından örnekler vereceğiz.

2019 yılının son ayında Independent Türkçe haber sitesinde Melike Çapan’ın HDP Milletvekili Garo Paylan ile yaptığı söyleşide Ermeni vatandaşlarımızın Patrik seçimi değerlendirildi. Baştan sona Patrik Maşalyan’ın eleştirildiği röportajda, Türkiye halkının barış içinde bir arada yaşamasını içine sindiremeyenlerin hezeyanına tanık olduk. PKK/HDP’nin bölücülük iksirini içen ve o havayı soluyan Garo Paylan’dan başka bir şey beklemek zaten mümkün değil. O, PKK/HDP tarafından verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor.

Anadolumuzun renklerinden olan Ermenilerimizi, yaşadıkları ülkelerine düşman ettirme tavrı tutmadı. Ermenilerimizin ezici çoğunluğu Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden yanadır. Garo Paylanlar ABD/İsrail’in beşinci kolu PKK/HDP’ye dayanarak Ermenileri kışkırtmaya çalışmaları boşa çıkacaktır. 11 Aralık 2019 tarihinde Patrikliğe seçilen Sayın Maşalyan’a yapılan hücumlar birliğimizi zedelemeye yöneliktir ve tutmayacaktır.

PATRİK SEÇİMLERİ SÜRECİ
Sayın Maşalyan’ın seçilmesinden sonra Ermeni toplumunda patriksizlik dönemi yaklaşık 12 yılın ardından bitmiş oldu. Bitmiş olmasına bitti ama birincil derecede soykırım savunucusu PKK/HDP’li Garo Paylanlar ortalığı bulandırmaya ve Patrik Maşalyan aleyhine kampanyaya o dönem hız verdiler. Hepsinin Türkiye’nin etnik ve dini farklılıklarını kaşıyan kesimden olması manidar!

2008’de sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Patrik Mesrob Mutafyan’dan sonra bir dönem vekâleten görevi yürüten kişinin ardından Aram Ateşyan kayyum olarak atanmış ve seçimlere kadar görevi yürütmüştür. Bu gelişme Ermeni toplumunun hayrına olmuştur. Çünkü farklı görüşlere sahip ve hem Ermenistan’a yaklaşımlarda ve hem de diasporaya yaklaşımlarda birbiriyle uyuşmayan görüşler vardı. Ermeni vatandaşlarımız arasında PKK/HDP ile kol kola girenlere tepki olduğu gibi, Fener Rum Patriğine soğuk bakanlarda ağırlıktaydı. Kısacası Ermeni toplumu içindeki çelişmelerin derinleşmesini de önlemek açısından görevlendirme hayırlı olmuştur. Aksi halde ABD, PKK/HDP, Ermeni diasporası ve Ermenistan devletinin isteği yerine getirilmiş olacaktı. Değişik Ermeni haber sitelerine göz gerdirdiğimizde bu sonuca rahatlıkla varabiliriz.

Gittiği her yerde sözde Ermeni soykırımını ve Türk devletinin “azınlıklara zulmünü” anlatmak dışında amacı olmayan Garo Paylan’ın, Cumhuriyetimizin kalesi TBMM’de vekil olarak bulunması acıdır! PKK/HDP’nin görev adamı olan Garo Paylan’ı milletvekili seçtirmesi sıradan olay olarak görülemez. Dikkat edilirse HDP Türkiye’nin etnik ve dini haritasını esas alarak milletvekili adaylarını belirliyor.

Patrik Maşalyan’ın seçilmesi sürecinde Garo Paylan çok sert açıklamalarda bulunmuş ve oylamaya katılmayacağını beyan etmişti ve bu seçim sonuçları açısından iyi olmuştur. Garo Paylan, “Bu aslında seçimi tanımıyorum demekti. Tabii ki seçimi kabul etmeyince de seçimin sonucunu da kabul etmemiş oldum. Çünkü şöyle bir durum var: Maşalyan seçimden sonraki açıklamasına baktığınızda Cumhurbaşkanına ve Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyor. Onların onu o koltuğa getirdiğini bildiği için teşekkür ediyor. Onlara gebe olduğunu düşünüyorum” sözleriyle nerde durduğunu belli etti. Patriği tanımayacağını sürekli yineleyen Paylan, Maşalyan'ı, “ancak yeni demokratik seçimin yolunu açarsa kabul edeceğini” söyledi.

CASUS BRUNSON SAVUNUCUSU GARO PAYLAN
Garo Paylanların tek derdi Türkiye’nin sıkıntılar yaşaması, iç birliğini koruyamaz hale gelmesi ve başta ABD/İsrail olmak üzere emperyalizme biat eder hale gelmesidir. Onlar ülkemizin batmasından sevinç, yükselmesinden acı duyarlar.

Türkiye Ermenilerinin sesi oldukları iddiasıyla yayınlanan pek çok Ermenice/Türkçe yayınların neredeyse bütünü Garo Paylan tipi bölücülerin istikametinde yol alıyor. Katledilen Hrant Dink’in Agos Gazetesini ise artık tanıyamıyoruz! Gazete sayfalarında vatan, birlik, kardeşlik kelimeleri ise neredeyse yasaklamış durumda!
 
Garo Paylan, yurtdışı seyahatlerinde Ermeni diasporasını asla unutmaz, PKK çevresini unutmaz, her türlü sahte solcu örgütleri unutmaz, ama iş Türkiye’ye geldiğinde her şeyi unutur ve veryansın eder. Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan topa tutulurken, Rahip kılıklı CIA casusu misyoner Brunson ise cansiperane savunulur. Paylan, “Rahip Brunson haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunda ABD Başkan Yardımcısı Pence, Hristiyanların baskı altında olduğunu açıklayınca, Patrikhanemize 'Biz çok mutluyuz' minvalinde bir açıklama yaptırılmıştı. Barış Pınarı Harekâtı diye bir harekât yapıldı. O dönemde Maşalyan yüz binlerce insanın yerinden edildiği bir askeri operasyonla ilgili önüne konulan bir metni okudu” diyerek Maşalyan yeriliyor ve hedef gösteriliyor.

BARIŞ PINARI HAREKÂTINA DESTEK
Patrik Maşalyan neden hedef alınıyor? Amerikancı PKK/HDP’nin elemanı Garo Paylan’ı çıldırtan olgular nelerdir? Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye’yi savunduğu için hedefe oturtuldu. Garo Paylan’ı çileden çıkaran tavır işte tam da budur. O istiyor ki Sayın Maşalyan PKK ağzıyla konuşsun, bölücülüğün sırtını sıvazlasın ve Ermenistan güzellemeleri yapsın. Zaten bunu iyi bildiği için Bay Paylan “Maşalyan devlete gebe” gibi seviyesini aşan konuşmalar yapabilmektedir. Konunun anlaşılması için aşağıda Sayın Sahak Maşalyan’ın açıklamasından özet sunuyoruz: "Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekâtın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun." Peki, bu konuşmanın neresi yanlış? Yaşadığı ve vatandaşı olduğu ülkesini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Ülkesinin birlik ve bütünlüğünü korumak Ermeni vatandaşlarımızın da asli görevleri arasında yer almaz mı? Olur mu böyle bir şey?

Sayın Maşalyan’ın Garo Paylanları sinirlendiren bir başka cümlesi de şöyle: "Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı Harekâtı’nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin."

Şu yukarıdaki insanı heyecanlandıran, şevklendiren, birleştiren cümleleri samimiyetle dile getiren Sayın Maşalyan’ı yürekten kutlamak dışında başka ne söylenebilir?

BÖLÜCÜLÜK İLLETİNE TUTULMAK
Garo Paylan içindeki kini kusuyor. Onun asıl derdi ülkemizdeki etnik ve dini farklılıkları derinleştirmek ve çatışma yaratmaktır. Paylan’ın ağzından tek bir olumlu kelime çıkmaz. TBMM’de yaptığı çıkışlar ve katıldığı TV programlarında zehir saçıyor. Bu tavrı ilk önce Ermeni toplumuna zarar veriyor. Paylan çok sevdiği ve sürekli yinelediği şu garez dolu cümlesini sizlerin dikkatlerine sunuyoruz: “Biz; Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Yahudiler cumhuriyet tarihi boyunca soykırımlar, katliamlar, varlık vergileri ve pek çok felaket yaşadık. Tüm bunlarla yüzleşilmedi ve suçlar tekrarlandı.” Geçmişte kalan ‘açılım-saçılım’ dönemine özlemini her platformda ifade eden Garo Paylan bakın bunu nasıl savunuyor: “Ermeni’yim diyebilmenin imkânsız olduğu bir yerde insanlar Ermeni’yim demeye başladı. Bırakın 'Ermeni Soykırımı' demeyi 'Başıma bir iş geldi' demek bile büyük bir sıkıntı yaratacakken Ermeni Soykırımı anması yapabildik bu memlekette ve Ermeni Soykırımı ile ilgili pek çok şey konuşabildik, televizyonlarda tartışabildik.”

Yukarıdaki sözleri kullanan zat hala TBMM’de milletvekili sıfatıyla bulunuyor. Türkiye’yi soykırımcı ilan eden kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazi Meclisinde faaliyetlerini sürdürebiliyor ise, bunun üzerinde derinlemesine düşünmek lazım! PKK’nın can damarlarının başında gelen HDP’nin kapatılmasını boşuna istemiyoruz.

ERMENİ VATANDAŞLARIMIZ PAYLANLARI PAYLAYACAK
Garo Paylan bu girişimleriyle Ermenilerimizin arasına nifak tohumu ekiyor, düşmanlık yayıyor. Ermenilerimizin ülkelerine, birlikte yaşadıkları komşularına karşı kışkırtıyor. PKK/HDP’den nemalanan Paylanların Ermenilerimizin arasında yeri yoktur. Garo Paylan Ermeni yurttaşlarımızı ateşe sürüyor. 

Anadolu, insanlığın harmanlandığı bereketli topraklar diyarıdır. Onun bağrına yaslananlar kardeşlik şerbeti içerler. Suyunu içen, ekmeğini yiyenler aynı sofrada buluşur bir olur, birlik olur. Anadolu dünya insanlığının medeniyet beşiğidir.

Türkiye Ermenilerinin Paylan gibi bölücüleri değil Sayın Maşalyan gibi birleştirici ve ülkesine sahip çıkan kişileri dikkate alacaklarını biliyoruz.

MURAT İNCE / AYDINLIK

Tarih:
Diğer Haberler