Hedefteki Ülke Kazakistan Dersleri

Kazakistan örneği tüm mazlum milletlerin dikkat etmesi gereken unsurları içerisinde barındırmaktadır.

Hedefteki Ülke Kazakistan Dersleri
Halil Yiğit Gök
Halil Yiğit Gök
YAZAR

Kazakistan eşine az rastlanır bir diz çöktürme operasyonu ile karşı karşıyadır. Kazakistan’da gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin Soros bağlantılı STK’lar ve devlet içerisine yuvalanmış Amerikancı – FETÖ’cü ekiplerin ortak iş birliğiyle gerçekleştirilmeye çalışılması ülkemiz açısından da önemli dersleri içerisinde barındırmaktadır.

Fondaşlık Evrensel Bir Vatan Hainliğidir

Yakın zamanlarda ülkemizde yeni nesil medya organı olarak adlandırılan pek çok basın kuruluşunun ABD’ye bağlı bir kuruluş olan NED’den fon aldığı ortaya çıkmıştır. Fondaş medya organlarının hepsinin Türkiye karşıtı faaliyetler yürüttüğü ve Türk devletinin vatan savaşını hedef aldığı yayınları ile ortaya serilmiştir.

Tarihsel bir örnek vermek gerekirse Yugoslavya’nın dağılması sürecinde ABD ve ona bağlı ajanlar pek çok basın kuruluşu üzerinden etnik ve mezhepsel ayrılıkları kışkırtarak Yugoslavya’nın federatif yapısını dağıtmayı başarmıştır.

Aynı durum güncel olarak Kazakistan’da yaşanmaktadır. Soros, ABD ve Alman vakıfları Kazakistan’da bir turuncu devrim örgütlemeye çalışmaktadır. Kazakistan içerisindeki Enver Altaylı tarafından yerleştirilen FETÖ – CİA unsurları Avrasyacı bir ülkeyi bölmek ve istikrarsızlaştırmak için basın kuruluşlarından, vakıflara kadar pek çok enstrümanını devreye sokmuştur.

Tarihsel ve güncel yaşadığımız tüm durumlardan tek bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Fondaşlık evrensel bir vatan hainliğidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, batılı fonlara sırtını yaslayan kuruluşlar vatanlarına, kültürlerine ihanet etmektedir.

Kazakistan Neden Hedefte?

Kazakistan devleti Nur Sultan Nazarbayev öncülüğünde Avrasyacı, bölge ülkeleri ile iş birliğini geliştiren bir siyasal anlayışı sistematikleştirmiştir. Kazakistan başta Türkiye ve Türk devletleri olmak üzere, Çin, Rusya, Belarus, Venezuela gibi Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden ülkelerle birlikte olmuştur. Bu durum Kazakistan’ın mazlum milletlerin mücadelesinde önemli bir konumda olmasına yol açmıştır.

Aynı zamanda Kazakistan önemli bir jeopolitik ve jeostratejik bir bölgedir. Çin’in kuşak yol ve Türkiye’nin Türk akımı projesi Kazakistan’dan geçmektedir. İlerleyen yıllarda Kazak steplerinin önemli tarım arazileri olacağı ve dünya üretiminde Kazakistan’ın söz sahibi olacağı bilinmektedir. Tüm bunlarla birlikte bölgemizde bulunan Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi tehdidi başta ülkemiz Türkiye olmak üzere Rusya ve Çin’i de kuşatmaya çalışmaktadır. Kazakistan’ın jeopolitik konumu ABD’nin kuşatma siyaseti için önemli merkezlerden biridir.

Bir diğer önemli amaç ise Avrasya coğrafyasının karıştırılmasıdır. Avrasya’da istikrarsızlık çıkartarak Asya’nın yükselen uygarlığının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Çünkü Kazakistan Türk devletleri teşkilatının ve Asya kuruluşlarının önemli bir üyesidir. Amerikan emperyalizmi iktidarı düşüremese de yeni uygarlığı başkaca sorunlarla uğraştırma stratejisini izlemektedir. Bu sebeple Kazakistan’da ABD, FETÖ ve STK’lar aracılığıyla bir turuncu devrim örgütlenmektedir. ABD Kazakistan’da bulunan STK ve medya kuruluşlarına 1.5 milyon dolarlık fon aktarmıştır.

Kazakistan Dersleri: Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kazakistan örneği tüm mazlum milletlerin dikkat etmesi gereken unsurları içerisinde barındırmaktadır. Çıkarılması gereken derslerden bahsetmemiz gerekirse Türkiye, Rusya, Çin, İran başta olmak üzere tüm Asya ülkeleri bölgesel iş birliğini götürebildiği kadar ileriye götürmelidir. Çünkü emperyalizmin hedefi top yekun Asya uygarlığının yükselen konumunu engellemeye dönüktür.

Bir diğer çıkartılması gereken ders ise Asya ülkelerinin içerisindeki fon, dernek, STK, vakıf gibi pek çok organizasyonun kuvvetle denetlenmesidir. Emperyalizme bağlı işbirlikçilerinin bir numaralı örgütlenme aygıtı bu kuruluşlardır. Dolayısıyla turuncu devrim hazırlıkları, kışkırtma planları emperyalist merkezlerden buralara yönlendirilmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Ulus devletlerin parçalanmasından, ulusların kültürlerinin aşındırılmasına kadar pek çok stratejik düşmanlık projesi bahsedilen kuruluşlar tarafından geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Bahsetmemiz gereken çarpıcı bir husus ise terörle mücadelede asla zafiyet verilmemesi gerektiğidir. Kazakistan ülke içerisine sokulan yabancı teröristler ile mücadele etmektedir. Soros bağlantılı vakıflar yansıyan görüntülerde Kazak vatandaşı veya Kazak vatandaşı olmayan onlarca göstericiye silah dağıtmakta ve anarşiyi örgütlemektedir. Dolayısıyla Asya ülkeleri FETÖ ve PKK başta olmak üzere bölgeyi tehdit eden bütün terör örgütlerinin gücünü kırdığı müddetçe iç tehditlerini de azaltacaktır. Terörle mücadele Asya ülkeleri için bölge ayırmaksızın bütüncül bir strateji ile ele alınmalıdır. Aksi takdirde emperyalizm emelleri doğrultusunda yeni terör örgütleri kuracak kuvveti bulacaktır.

Ülkemiz açısından bakarsak Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’in siyasetleri ders niteliğindedir. Tokayev iktidara geldiğinde partisinin Avrasyacı çizgisini yanlış denge politikası siyasetlerine çevirmeye çalışmıştır. Bu durum Kazakistan’ın ABD müdahalesine maruz kalmasına yol açmıştır. Türkiye’nin önünde de belirli durumlarda bu yanlış siyaset izlenmektedir. Türkiye’nin önünde denge politikası yoktur. Yükselen Asya’da bölgesel iş birlikleri dönemi vardır. Türkiye denge politikası merkezli yanlış politikalar izlememelidir.

Türkiye için bir diğer önemli ders ise Kazakistan’ın içerisinde bulunduğu yoksulluktur. Kazakistan ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşıyadır. ABD ve FETÖ merkezli medya Kazak halkının ekonomik sıkıntılarının üzerine giderek kışkırtmaya girişmiştir. Türkiye’nin önünde üretim devrimi vardır. Emperyalizme karşı mücadele de Türkiye üretim devrimi yaparak ekonomisini hızlıca güçlendirmelidir. Üretmezsek ekonomimiz düzelemez. Ekonomimizin düzeltilmesi sahada aldığımız başarılarımızın pekiştirilmesi anlamına gelecektir.

Asya’da Yeni Bir Dünya Kuruluyor!

Neo-Liberal sistem iflas etmiştir. Neo-Liberal sisteminin iflasının karşısında, Asya ülkelerinin kamucu, halkçı sistemi yükselmektedir. Asya devletleri hep birlikte yeni bir dünya ve yeni bir medeniyet kuruluşuna öncülük etmektedir. Bahsedilen kamucu medeniyetin kuruluşunu emperyalist veya Siyonist hiçbir kuvvet engelleyemeyecektir. Belarus’ta, Venezuela’da, Türkiye’de, İran’da, yenilen emperyalizm Kazakistan’da da yenilecektir. Çünkü emperyalizmin dayattığı sistem tükenmiştir.

Halil Yiğit GÖK
TGB İzmir İl Yöneticisi

Tarih:
Diğer Haberler