Türkiye’nin Keskin Kıskacı: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz'deki kuşatmadan çıkabilmemiz için iç cephede birlik ve bütünlüğü sağlamalı, İstiklal Savaşı'ndaki gibi kararlı mücadele etmeliyiz.

Türkiye’nin Keskin Kıskacı: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz
Umut Gör
Umut Gör

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselesi uzun yıllardan beri Türkiye ve uluslararası düzlemde büyük sorun ve tartışmalara neden olmuştur. 1950’den beri Türkiye ve bölge ülkeleri arasında gerçekleşen çeşitli görüşmeler ile Kıbrıs ve bölgede olan sorunlar çözülmeye çalışılmış, fakat tüm bu çözüm önerilerinde ABD ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere emperyalist devletler süreci baltalamış, Kıbrıs’ı emperyalist planlar içerisine dahil etmeye çalışmışlardır.

1950 yılında İngiliz yönetimi altında bulunan adada Rumlar, Enonis taleplerinde (Büyük Yunanistan) bulunmaktaydı. Enonis fikri adada yaşanan Kıbrıs Türklerinin varlığını yok sayıyordu. Rumlar, Yunanistan’ın da desteği ile Kıbrıs Türkleri üzerinde terör faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. Uzun yıllar Kıbrıs Türklerine karşı yürütülen terör faaliyetleri en sonunda Türkiye’yi harekete geçilmiş, 16 Temmuz 1974 yılında Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenlemiştir. Harekat neticesinde Kıbrıs adasının üçte biri Türk yurdu haline gelmiştir. Ancak bu durum başta Yunanistan olmak üzere diğer emperyalist devletlerin Kıbrıs üzerindeki planlarından vazgeçirmelerine engel olmamıştır.

NOBLE DİNA TATBİKATI

İsrail 1998-2009 yılları arasında Doğu Akdeniz’de “Reliant Mermaid” tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikat bölgede ki siyasi dengeler açısından çok etkili olmamıştır. Ancak özellikle 2010 yılı Kıbrıs ve Doğu Akdeniz açısından bir dönüm noktası oldu. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedildi. Günümüzde yaşanan tartışmaların altında da bu mesele yatmakta. Doğu Akdeniz bölgesinde Petrol ve Doğalgaz araştırma, çıkarma hakları Türkiye, KKTC ve GKRY elinde bulunmaktadır. Ancak Rum tarafı bölgede düzenledikleri ve emperyalist devletlerin içerisinde bulunduğu çeşitli planlar ile bölgede ki rezervleri haksız ve hukuksuz bir şekilde tek taraflı kullanmanın senaryolarını çevirmeye başlamıştır. Bu gelişmenin ardından tüm durumlar Türkiye ve KKTC aleyhine gelişmiştir.

Özellikle 2010 yılından itibaren Türkiye ve KKTC hedef tahtasına konuldu.  2011 yılında ABD, İsrail ve Yunanistan tarafından düzenlenen Güney Kıbrıs’ında gözlemci olarak katıldığı Noble Dina tatbikatı düzenlendi. Yapılan tatbikat her anlamda Türkiye ve KKTC’ye gözdağı veriyordu. “Noble Dina”(Asil Dina) ismi Tevrat’ta yer alan bir konuyu aktarıyor; Hz. Yakup’un kızı Dina, Filistinli Prens Şekem tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Dina’ın erkek kardeşleri  Prens Şekem’i öldürmüştür. Bu hikayeden baz alarak; Dina’nın ağabeyleri ABD ve İsrail, Prens Şekem ise Türkiye ile özdeşleştirilmektedir. Bu tatbikatın ismine dair ilginç bir detay ancak tatbikatın içeriği bizi daha da yakından ilgilendiriyor.

Meis Adasında düzenlenen tatbikat senaryosuna göre; GKRY-İsrail doğalgaz arama platformu, “düşman kuvvet” diye nitelenen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların saldırısına uğruyor. Bu saldırıyı defetmek için, Kürecik'teki füze kalkanı devreye sokuluyor. Radar, Türk jetlerini izliyor ve ABD gemisindeki füzeler, Türk uçaklarını vuruyor. Noble Dina tatbikatı İsrail tarafından yapılan Reliant Mermaid tatbikatından çok farklıydı. Savaş ve işgal planı ile düzenlenen tatbikata çok sayıda deniz ve hava unsuru katılmıştır. Tatbikat mesafesi Yunanistan’a kadar ilerlemiş, ABD’nin 6. Filosu ve İsrail Askeri kuvvetleri tatbikata destek unsur olarak gönderilmiştir.

NEMESİS TATBİKATI

Noble Dina Tatbikatının bir devamı niteliğinde olan Nemesis serisi tatbikatlar 2014 yılında başlamış kademeli olarak günümüze kadar devam etmiştir. Bu tatbikatın içeriği ise tamamen Türkiye ve KKTC’ye bir meydan okuma niteliğindedir. Noble Dina’da olduğu gibi Nemesis ismi de bir çağrışım ve mesaj vermektedir. Yunan Mitolojisinde intikam tanrıçası olarak bilinen “Nemesis” bu sefer Türkiye’den intikam alma düzleminde kullanılmıştır.

Nemesis 2018  tatbikatının ismi kadar katılımcı ülkeleri de dikkat çekiyor. Başta ABD ve İsrail olmak üzere Yunanistan, Fransa, İngiltere, GKRY ve Avrupa Birliği tatbikata fiilen katılmış. Mısır, İtalya ve Ürdün gibi devletlerde tatbikata gözlemci göndermiştir. Tatbikatların her daim amacı tehdit olarak belirlenen unsurun yok edilmesi veya durdurulması amacı olmuştur. Buradan anlaşılacağı üzere ABD emperyalizmi Türkiye’yi PKK ve diğer terör örgütleri üzerinden gerçekleştirdiği bölme girişimleri bozguna uğrayınca  Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinden kuşatma altına almaya çalışmaktadır.

DOĞU AKDENİZ'İN EKONOMİK VE SİYASİ BOYUTU

Yapılan araştırmalar neticesinde Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan petrol ve doğalgaz rezervlerinin çok üst seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu rezervler Türkiye ve KKTC’nin ekonomisi anlamında çok önemli bir kaynak oluşturacak ve geleceği için belirleyeceği rol oynayacaktır.

Bu durum başta GKRY ve diğer emperyalist devletleri de bölgeye çekmiştir. GKRY, uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Mısır, Lübnan ve İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge antlaşmasını imzalayıp Türk karasularında araştırma izni vermektedir. ABD’nin Exxon Mobile şirketi bu sahalarda kaçak sondaj çalışması yapmaktadır. 15 Haziran 2017’de Netanyahu, Çipras ve Anatasiadis Selanik’te bir araya gelmiş, Doğu Akdeniz’de üçlü ittifak ilan etmişlerdir. Yunanistan’ın Türk karasularını işgal eden 12 mil açıklaması, işgal altında olan 152 ada, Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’nin bir kuşatma içerisine  alındığını anlayabiliriz.

DOĞU AKDENİZ MESELESİNDE ALINMASI VEREKEN TEDBİRLER

Türkiye, Doğu Akdeniz meselesi konusunda son yıllarda bazı önemli girişimlerde bulunmuştur. Özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli” açıklaması ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı yerinde bir hamle ancak yeterli değildir. Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve Mavi Vatan olarak nitelendirdiğimiz karasularımızı korumak için Türkiye’nin alacağı tavır ve atacağı adımlar son derece kritik önemdedir. Doğu Akdeniz meselesi sürekli ve kararlılıkla yürütülen bir mücadele ile çözülebilir. Bu kapsamda Türkiye’nin uygulaması gereken bazı yakıcı tedbirler bulunmaktadır.  

1-Kıbrıs, Anadolu Jeopolitiğinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır.

Türkiye ve KKTC son yıllarda farklı birer ülke şeklinde tarif edilip birbirinden koparılmaya çalışıldı. Bu tanım tamamıyla yanlıştır. İçerisinde bulunduğumuz dönemde Türkiye ve Kıbrıs’ın kaderleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Emperyalizmin bölgede uygulamak istediği planlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın yek vücut olmasıyla aşılabilir. Bu sebepten Türkiye ve KKTC’nın birbirinden koparılması bağımsızlığın tehlikeye atılması anlamına gelmektedir.

2-Kıta Sahanlığı ve MEB İlan Edilmelidir.

Kıta Sahanlığı, jeopolitik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısı anlamına gelir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde belirtilen bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasına dair özel hakların belirtildiği kanunnamedir. Türkiye’nin hızlıca KKTC ile görüşmeler yürütüp Kıta Sahanlığı ve MEB’i ilan etmesi gerekmektedir.  Başta KKTC olmak üzere bölge ülkeleri ile yapılacak antlaşmalar ile Türkiye’nin uluslararası düzlemde elini güçlendirecektir. 

3-Bölge Ülkeleri İle Kader Birlikteliği

 ABD’nin Doğu Akdeniz hamlesi Başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerinin bağımısızlığına bir tehdit oluşturmaktadır. Bununla da kalmayıp Avrasya ülkelerinin ekonomik ve ticari faaliyetlerininde önünü kesmektedir. Türkiye’nin emperyalizm ile mücadelesinde bölge ülkeleri ile kader birlikteliğine gitmesi son derece önemlidir. Bu kapsamda bölgemizde ABD Tehditlerine karşı yılmadan mücadele eden Suriye Hükümeti kayıtsız şartsız iş birliğine gidilmelidir. Suriye ile gerçekleşecek işbirliği Doğu Akdeniz’de ABD emperyalizminin planlarının bozulmasında büyük önem sarf etmektedir.  Ancak bu şekilde birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabiliriz.

SONUÇ YERİNE

Türkiye tarih boyunca karşılattığı zorlukları kararlılık ve cesaret göstererek aşabildi. Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922 sabahı “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dır. İleri!” emrini verirken işte bu sarsılmaz irade ve Türk Milletinin cesaretine güvenmekteydi. Aynı kararlılık ve cesaret 16 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında yeniden bilinçlere çıkarıldı. Türk Milleti, aynı Büyük Taarruzda olduğu gibi Kıbrıs’ta ABD emperyalizminin planlarını bozguna uğrattı. Bugün ise Türkiye aynı milli mücadele döneminde olduğu gibi bir ateş cenderesi içerisinden geçmektedir. ABD emperyalizmi Doğu Akdeniz’de savaş gemilerinin namlusunu ülkemize doğrultmuş, Suriye’nin kuzeyinde PKK ve IŞID terör örgütleri ile 2. İsrail devletini kurmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bu kuşatmadan çıkabilmesi için iç cephede birlik ve bütünlüğü sağlayıp aynı istiklal savaşında olduğu gibi kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekmektedir.

Umut Gör

TGB Muğla İl Yöneticisi

 

KAYNAKÇA:

1- https://www.aydinlik.com.tr/akdeniz-deki-sevr-e-cevabimizdir-geldikleri-gibi-giderler-cem-gurdeniz-kose-yazilari-kasim-2018

2- https://www.aydinlik.com.tr/perincek-iste-bu-tatbikata-bu-yuzden-noble-dina-dediler-politika-haziran-2018

3- http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiye-aciklarinda-abd-israil-ve-yunanistandan-ortak-askeri-tatbikat-20224243

4- https://www.aydinlik.com.tr/nemesis-e-karsi-themis-soner-polat-kose-yazilari-kasim-2018

5- https://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/turkiyeye-saldiri-tatbikati-31789

6- http://inciraltitarih.com/kibris-emperyalizmin-esiri-olmayacak-2/

7- http://inciraltitarih.com/kibris-emperyalizmin-esiri-olmayacak-1/

8- https://www.aydinlik.com.tr/kibris-ta-altin-vurus-soner-polat-kose-yazilari-kasim-2018

9- https://www.aydinlik.com.tr/akdeniz-de-seytan-ucgeni-soner-polat-kose-yazilari-kasim-2018

10- https://www.aydinlik.com.tr/dogu-akdeniz-de-stratejik-fark-yaratabilmek-cem-gurdeniz-kose-yazilari-kasim-2018

11- http://tgb.gen.tr/serbest-kursu/kibris-icin-cozum-dik-durus-ve-kararli-mucadele-26784

12- http://oncugenclik.org.tr/berke-berkil-yazdi-turkiye-bu-kusatmayi-nasil-yaracak/

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler