126 Üniversite Topluluğundan Çağrı: Üniversite Rektörlerini Üniversite Seçsin

126 üniversite topluluğu Üniversite Rektörlerini Üniversite Seçsin çağrısında birleşerek ortak bir açıklama yaptı.

126 Üniversite Topluluğundan Çağrı: Üniversite Rektörlerini Üniversite Seçsin

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜ ÜNİVERSİTE SEÇSİN

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTENİN YANINDA 

TERÖRÜN KARŞISINDAYIZ

1 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne seçim yapılmadan bir rektör atanması Türkiye kamuoyunda üniversitelerimizin yapısıyla ilgili önemli bir tartışma başlattı. Bu tartışma, sadece Boğaziçi Üniversitesi’ni değil, Türkiye’deki tüm üniversiteleri ilgilendirmektedir. Aşağıda imzası bulunan üniversite kulüpleri/toplulukları olarak, bu konudaki ilkesel tutumumuzu ve atılmasını gerekli gördüğümüz adımlarla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

1. Üniversite rektörünü üniversite seçmelidir. Toplumumuzdaki özgür bilim ve düşüncenin temel kurumlarından olan üniversitelerin sağlıklı işleyişi, üretkenliği ve tüm topluma sunduğu katkı bu ilkenin hayata geçmesine bağlıdır. Her üniversitenin kendi yapısına, geleneğine ve hedeflerine uygun şekilde kendi kendini yönetmesi, üniversitenin temel bileşenleri olan öğrenci, akademisyen, idarecileri ve çalışanlarının fikir ve iradelerini yönetim süreçlerinin parçası haline getirecek demokratik üniversitenin temelidir. 

2. Gelişen haklı öğrenci tepkisini doğal mecrasından çıkarmaya çalışan provokasyon grupları çok küçük bir kesimdir ve öğrencileri temsil etmemektedir. Hiçbir Türk genci “katil polis” sloganı atanları kabul etmez.  “Kayyum rektör” ifadesi, HDP merkezli bölücü odaklar tarafından, terörle bağlantısı sabit olduğu için kayyum atanan belediyelerle ilişkilendirilmektedir. Bu durum, teröre karşı tavrı net olan Türkiye kamuoyunda, öğrencinin haklı taleplerinin yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır. Demokratik üniversite mücadelesi, ancak terörün karşısında durarak başarıya ulaşabilir. Hepimizi birleştiren ortak sloganımız, “Üniversite Rektörünü Üniversite Seçsin” talebidir.


3. 2018’de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı KHK’sında Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle üniversitede rektör seçimleri kaldırılmıştır. Böylece 1992’den beri süregelen uygulamanın dahi gerisine düşülmüştür. Hem Boğaziçi Üniversitesi’nde hem Türkiye’nin bütün üniversitelerinde demokratik üniversite anlayışını hayata geçirebilmek için Yükseköğretim Kanunu’ndaki söz konusu maddenin değişmesi gerekmektedir.

4. Bizler üniversitelerin en temel bileşenlerden olan resmi öğrenci kulüpleri/toplulukları olarak, rektör ataması da dahil olmak üzere yönetim kararlarının, demokratik üniversite anlayışına uygun şekilde üniversitelere devredilmesini sağlayacak yasa değişikliklerinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu değişikliği yapmaya yetkili olan tüm makamları; Cumhurbaşkanı’nı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen siyasi partileri bu yasa değişikliğinin yapılmasını sağlamak için harekete geçmeye ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.

Tarih:
Diğer Haberler