İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE CİNSİYETSİZLEŞTİRME SKANDALI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşları 11 ile 18 arasında değişen 28 çocuğun cinsiyetine müdahale edildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE CİNSİYETSİZLEŞTİRME SKANDALI

Ekranlardan, kitaplardan ve sosyal medyadan başlayan LGBT dayatması “bilimsel çalışma” adı altında çocukların çeşitli ameliyat ve hormon takviyeleriyle istismar edilmesine kadar vardı. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı’nın pompaladığı özgürlük safsatalarıyla cinsiyetsizleşmeye evriliyor. İnsanlar kendi cinsiyetine, topluma ve milli kimliğine yabancılaştırılıyor. Yapılan LGBT propagandasında sınırlar aşıldı, çocukların istismarına ve bıçak altına yatırılmasına vardı.

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 18 yaşının altındaki 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandı. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen çocukların cinsiyetine müdahale edildi. Çocuklardan henüz reşit değilken ameliyat masasına yatırıldı. Bazılarının ses tellerine müdahale edilirken bazılarının yüzüne operasyonlar yapıldı. Bununla da yetinilmedi, bazılarının göğüsleri alındı. 

Çocuk endokronoloji kliniğinde “transseksüel ergen” takibini ele alan bu sözde bilimsel çalışma, hakemli dergi Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology’de çevrimiçi yayınlandı. Yayının hakemlerin incelemesi veya talepleri yerine getirilmeden aceleyle yapıldığı ortaya çıktı. Ameliyattan sonra çocuklar görünümlerini benimsemediklerini ifade etmişken bu “bilimsel çalışma”nın savunuculuğunu ABD ve AB’den fonlanan, PKK destekçisi Barış Akademisyenleri ve İstanbul Tabipler Birliği üstlendi.

Yaşları henüz 11-18 arasında değişen 28 çocuğa yapılan bu operasyonlar ve tıbbi müdahaleler bilimsel çalışma değildir. Çocukların istismar edilmesi bilim süsü verilerek etik ve bilimle meşrulaştırılamaz. 17 yaşındaki çocukları ameliyat masalarına yatıran bu hekimler bu suçu işlerken sessiz kalınmasını kabul etmiyoruz. 

Türk gençliği olarak, bilime ve insana düşman olan LGBT ideolojisinin dayatmalarıyla çocukların yaşamlarıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz. Batı’nın çürümüş dayatmalarının Türkiye’ye sokulmasına kimsenin gücü yetmez.

TCK ve Medeni Kanuna' göre suç sayılan bu istismarın hesabını soracağız. Çocukları istismar edilmesinden sorumlu olan bu sözde hekimlerin derhal görevden uzaklaştırılması ve lisans diplomalarının iptal edilmesini talep ediyoruz.

Tarih:
Diğer Haberler