İşte HDP'nin Türkiye'yi Bölme Programı

Terör partisi HDP'nin Eş Genel Başkanları seçim önce HDP'nin 11 maddelik bölücülük programını açıkladı.

İşte HDP'nin Türkiye'yi Bölme Programı

Terör partisi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışları olmadığını açıkladı. Buldan’ın ittifak için açıkladığı 11 madde içinde PKK’lılara verilen mahkûmiyet kararlarının iptal edilmesi de var.

Terör partisi HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “Barışa çağrı” başlığı adı altında, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük tavrını ve ilkelerini açıkladı. Pervin Buldan, çözümsüzlüğün başlıca kaynağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değiştirmek istediklerini, otoriter ve tekçi sistemin yerine çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesini sağlamak istediklerini bildirdi. Buldan’ın, "Bizler, parlamento seçimleri için ‘Demokrasi İttifakı’ şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz” dedi. Buldan’ın bu sözleri, “Millet İttifakı’nı zorlamak, itiraz edenleri korkutmak, azami kazanımlar elde etmek" olarak yorumlandı. Buldan’ın Kürt sorununun çözümü için CHP gibi Meclis’i işaret etmesi de dikkat çekti.

HDP'nin ittifaklar için 11 maddelik bir belge sundu. HDP’nin gündeme getirdiği 11 madde özetle şöyle:

 1. Güçlü demokrasi Türkiye’nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir.
 2. Tarafsız ve bağımsız yargı: Tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını, adaletin ve toplumsal barışın tesisi açısından bir gereklilik olarak görüyoruz.
 3. Kayyım rejimi değil halk iradesi: Kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.
 4. Kürt sorununda demokratik çözüm: Türkiye’nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur. HDP, demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya, Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.
 5. Barışçı dış politika: Yurtta, bölgede ve dünyada barıştan yana, uzun vadeli iş birliğine yönelik stratejiler yeni dönemin dış politika anlayışının temelidir.
 6. Kadına özgürlük ve eşitlik: Kadınların eşit ve özgür yaşam haklarının her tür güvenceye kavuşturulması ve temsilde eşitliği sağlamak için eşbaşkanlık uygulamasının yaygınlaşması ve yerleşmesi vazgeçilmez adımlardır. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden geçerli hale getirilmelidir.
 7. Ekonomide adalet: Ekonomik krizin yarattığı güvencesizliğe ve geleceksizliğe son verecek politikalar esastır
 8. Kamu yönetiminde liyakat: Kamu yönetimi, iktidar blokunun tekelinde kadrolaşmanın alanı olmamalıdır.
 9. Doğaya saygı: İklim krizine karşı acil durum ilanı, çılgınca doğa ve çevre tahribatına yol açan, rant uğruna ormanları, tarım alanlarını, akarsuları tahrip eden ve ekolojik dengeyi bozan tüm projelerin, başta Kanalİstanbul olmak üzere, durdurulması gereklidir.
 10. Gençler için özgür yaşam: Gençlerin yaşam tercihlerine saygı duyan bir yaklaşımla, kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri ve özgürce yaşayabilmeleri sağlanmalıdır.
 11. Demokratik anayasa: Sivil, özgürlükçü, yeni bir anayasa, gerçek anlamda bir toplumsal sözleşme Türkiye’de yeni bir başlangıcın ve demokratikleşmenin tacı olacaktır. Bu anayasa; farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, anadillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlığı esas almalıdır. 

tgb.gen.tr

 

Tarih:
Diğer Haberler