CİNSİYETSİZLEŞTİRME PROPAGANDASININ HEDEFİ ÇOCUKLAR!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, yetişkinler üzerinden çocuklara cinsiyetsizleştirme, antimilitarizm, LGBT savunuculuğu aşılamayı hedefliyor.

CİNSİYETSİZLEŞTİRME PROPAGANDASININ HEDEFİ ÇOCUKLAR!

Yetişkinler üzerinden çocuklara cinsiyetsizleştirme, antimilitarizm, LGBT savunuculuğu aşılamayı hedefleyen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği; PKK'nın yurtdışındaki kalelerinde İsveç'in desteğiyle rapor hazırlıyor, yurt dışından yılda 5 milyon lira gelir sağlıyor.

 

Derneği; Türkiye'de ise Sabancı Vakfı, Şişli ve Kadıköy Belediyesi ile Sorosçu Açık Toplum Vakfı kurumsal olarak destekliyor.

 

Emperyalizmin dayattığı "toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında cinsiyetsizleştirme kimliksizleştirme projesi Türkiye'de sözde sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülüyor. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) de bu kuruluşlardan biri. Dernek, yetişkinler için çalıştığını belirtiyor, amacının ise çocuklara ulaşmak olduğunu kaydediyor. LGBTİ, antimilitarizm savunucusu dernek paylaşımlarında, güvenlik güçlerini ve aile yapısını hedef alıyor. İnsanın cinsel obje olarak görülmesini, emeğinin hiçe sayılmasını savunan “seks işçiliği”ni de normalleştiriyor. “Kürdistan” savunuculuğu yapılan Onur Yürüyüşlerine tam destek olduğunu da belirten dernek, PKK'ya kol kanat geren İsveç'in finansal desteğiyle rapor hazırlıyor. AB'den fonlanan derneğin, 2020 yılı yurtdışı geliri 5 milyon liranın üzerinde. Kurumsal destekçileri arasında ise; Hollanda, ABD gibi ülkelerin yanı sıra Sabancı Vakfı, Şişli Belediyesi, Kadıköy Belediyesi gibi kurumlar da var...

 

Dernek cinsiyetsizleştirme propogandasına yönelik hazırladığı videoları sosyal medyadan da paylaşıyor. Videolarda, “Çocukları doğduğu andan itibaren kız-oğlan diye ayıran ikili cinsiyet sistemini farkında olun”, “Kadın-erkek olarak ayrılan tuvaletlerin, spor salonu ve havuzlardaki soyunma odalarının birçok kişi için güvensiz olduğunun farkında mısınız” gibi cümleler kullanılıyor.

 

AMAÇ ÇOCUKLARA ULAŞMAK


Derneğin resmi internet sitesini inceledik. Dernek 2014 yılında kuruldu. Yetişkinler için çalışmalar yürüttüğünü bildiren derneğin amacı ise çocuk ve gençleri “şiddetten korumak” olarak tanımlanıyor. İnternet sitesinde “Yürüttüğü çalışmalar temel olarak yetişkinlere yönelik olsa da, dolaylı yararlanıcıları arasında gençler ve çocuklar da bulunmaktadır. Derneğin yürüttüğü programların direkt temas ettiği kitleler çocuklar ve gençlere temas eden yetişkinler olmakla birlikte, programların nihai amacı çocuk ve gençleri şiddetten korumaktır.” diye yazılı. 

 

'CİNSEL ŞİDDET: KADINLARA DÜNYAYI DAR ETME HALİ'


“Biz kimiz?” bölümünde dernek; feminist, LGBTİQA+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış kişileri bünyesinde barındırdığını belirtiyor. Dernek kendisini “trans feminist bir oluşum” olarak da tanımlıyor, “antimilitarist” olduğunu da açıklıyor. Dernek cinsel şiddeti “Tüm dünyada, hukuktan sokağa kadar toplumsal dokunun tüm hücrelerine yayılmış sistematik bir kadınlara dünyayı dar etme halinin olduğunun farkındayız” şeklinde tanımlıyor.

 

'TÜRKİYE'DE HUKUK YOK' SÖYLEMİ
Dernek LGBT savunucusu ve iktidar karşıtı olduğunu da açıklıyor:

 

“LGBTİ+ların aşağılanarak ve kriminalize edilerek hedef gösterilmesi, hak savunucularının marjinalleştirilmesi ayrımcılık ve suçtur. Ne ele geçirilen gökkuşağı bayrakları suç unsurudur, ne de LGBTİ+ olmak suçtur. Hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, hukuksuz uygulamalar konusunda Türkiye’nin son dönemdeki karnesini hatırlatıyor; kadınların ve LGBTİ+ların can güvenliğine, kişisel ve anayasal haklarına yönelik saldırıların durmasını istiyoruz!

“Türkiye’deki feminist ve LGBTİ+ hareket geçmişte de mücadeleyle ve dayanışma içerisinde, nefret kampanyasından çıkar elde eden tarafların çabalarını boşa çıkardı. Demokratik haklarımızı, içinde bulunduğumuz dönemin iktidar odaklarına ve tüm atanmışlara karşı savunmaya devam edeceğiz. Çünkü LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!”

 

İNSAN BEDENİNİN PARAYLA SATILMASINI NORMALLEŞTİRİYOR


Dernek, güvenlik güçlerini de hedef alıyor. İnsanın yalnızca cinsel obje olarak görülmesini, var olmasını ve hayatını bununla kazanmasını meşrulaştırmaya yönelik olan “seks işçiliği”ni öven dernek, şöyle diyor:

“Trans seks işçileri bugüne kadar türlü erkek, çete, polis şiddetine uğradılar, zorla yerlerinden edildiler, her türlü şiddete açık ve güvencesiz iş ve yaşam koşullarında yaşamaya zorlandılar, intihara sürüklendiler ve öldürüldüler. Tüm bu şiddet döngüsünün 'Türk Aile Yapısı' , 'Milli Değerler' ve 'Genel Ahlak' ile gerekçelendirilerek meşrulaştırılmaya çalışılmayan tek bir dönem yok. Gerekçelendirmeler trans seks işçilerinin cinsiyet kimlikleri ve meslekleri nedeniyle toplum tarafından dışlanmasına, kamusal alanda görünürlüğün sağlanmamasına, ekonomik olarak sömürülmesine, en temel insan hakkı olan yaşam haklarının gasp edilmesine yol açtı ve açıyor. Biliyoruz ki, marjinalize edilen, ayrımcılığa, dışlanmaya ve nefret söylemine maruz bırakılan herkes haklarını almadıkça hiçbirimiz eşit ve güvende değiliz.”

Derneğin 2020 yılı yurtdışı geliri 5 milyon liranın üzerinde.
Derneğin 2020 yılı yurtdışı geliri 5 milyon liranın üzerinde.

CİNSİYETSİZLEŞTİRME PROPOGANDASI


Cinsiyetsizlik propogandası yapan dernek, “İkili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz” tanımını yapıyor. İkili cinsiyet sistemini sorguladığını da belirten dernek, “İkili cinsiyet sisteminin yarattığı eşitsizliğin farkında olun. Çalışmakta, sosyalleşmekte, eğitimde, hizmetlere erişimde toplumsal cinsiyetin sebep olduğu ayrımcılıkları görün” çağrısı yapıyor.

 

YERLİ VE MİLLİ KARŞITI TUTUM


“Yerli ve milli” sözcükleriyle devletin şiddeti meşrulaştırdığını savunuyor:

“Temel insan hakları evrenseldir. Uluslararası hukuka ve sözleşmelere, evrensel beyannamelere dayanır. Devletler iç hukukta 'yerli ve milli hak'lar diyerek şiddeti meşrulaştıramaz! Manevi değerler, geleneksel değerler adı altında ayrımcılığı, nefreti, kadın düşmanlığını, çocuk istismarını yasalaştıramaz.”

 

BÖLÜCÜ YÜRÜYÜŞE DESTEK


Bölücü terör örgütü PKK lehine sloganların atıldığı, “Kürdistan” savunuculuğu yapılan, küfürlü ve kadını aşağılayan pankartların açıldığı Onur Yürüyüşü'ne de destek veren dernek kendisi “Her yürüyüşümüz Onur Yürüyüşüdür” sloganıyla birleştiriyor.

 

İSVEÇ DESTEKLİ RAPOR


Derneğin 2021 raporu, PKK terör örgütüne verdiği destek nedeniyle NATO'ya üyeliği tartışma konusu olan İsveç'in finansal desteğiyle hazırlandı. Kadıköy Belediyesi açık hava ilanlarında destek verdi. Dernek, Sarıyer Belediyesi’nin Sarıyer Belediyesi Stratejik Planı hazırlık çalıştayları kapsamında “Çocuk” altbaşlıklı toplantıya katılım sağladı ve görüşlerini aktardı. İBB Cinsel Şiddet Danışmanlık Hizmeti Çalışmalarına da katılan dernek, Cinsel Şiddet Kriz / Danışma Merkezi ve İstasyon Sığınma Evleri’nin açılmasına yönelik başlatılan çalışmanın danışma kuruluna dahil olduğunu bildirdi.

Dernek “seks işçiliği”ni övüyor ve meşrulaştırmaya çalışıyor.
Dernek “seks işçiliği”ni övüyor ve meşrulaştırmaya çalışıyor.

5 MİLYON LİRALIK FON


Dernek beyannamesi 2020 yılı dökümanlarında derneğin aldığı yardım ve bağışlara ilişkin dikkat çeken rakamlar var. AB'den fonlanan dernek, 2020 yılında yurtdışından toplam 5 milyon 326 bin 92 lira 22 kuruş gelir almış. Diğer bağış gelirleri ise 225 bin 66 lira 96 kuruş. Derneğin 2020 yılı üye ödentisi ise sadece 310 lira.

 

DESTEKÇİ SABANCI VAKFI, ABD, KADIKÖY BELEDİYESİ...


Derneğin internet sitesinde yer alan kurumsal destekçiler bölümünde şunlar yer aldı:

Avrupa Birliği, İsveç, Hollanda, ABD, İnsan Haklarını Örgütlerini Destekleme Programı, Sivil Düşün, Açık Toplum Vakfı, Sabancı Vakfı, Şişli Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, Sivil Toplum Destek Vakfı...

Tarih:
Diğer Haberler