HDP bağımsızlığımıza, bütünlüğümüze tehdit!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin eylemlerinin, devletin bağımsızlığına, insan haklarına aykırı olduğunu bildirdi.

HDP bağımsızlığımıza, bütünlüğümüze tehdit!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açarken Başsavcılığın hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesine gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma davasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şahin, HDP’nin eylemlerinin, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunduğunu, bu nedenle davalı partinin temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zaruretinin doğduğunu bildirdi. Şahin, dosya kapsamında sunulan delillerle, davalı partinin bu eylemlerin odağı haline geldiği konusunda tereddüde yer kalmadığını belirterek, “Ayrıntılarına iddianamenin ‘Giriş’ kısmında açıklandığı üzere iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

EYLEMLERİ TEŞVİK ETTİ
Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “HDP’nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir. Bu nitelikteki eylemler, kimi zaman davalı parti genel başkanları da dahil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde, kimi zaman ise bu nitelikteki fiiller parti üyelerince yoğun bir şekilde işlenmiş ve bu durum değişik kademelerdeki parti organlarınca açıkça benimsenmiştir. Bu itibarla, davalı partinin Anayasa’nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa’nın 69/6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açılmıştır."

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI RAPORTÖR GÖREVLENDİRDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği iddianame sonrasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından raportör görevlendirildi. Raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak başkanlığa sunacak. Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP’ye gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak. Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş aynı zamanda HDP’ye de gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu sürecin ardından raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler