Tarım Bakanlığı: ''Her karış toprağı ekeceğiz''

Ekilebilir arazilerin tarıma kazandırılması için yeni projeler planlanırken hedeflerden biri de dünya gıda tedarikinde önemli bir yere sahip olmak.

Tarım Bakanlığı: ''Her karış toprağı ekeceğiz''

Tarım Bakanlığı, Aydınlık Gazetesi ekonomi yazarlarından Hakan Topkurulu'nun sorularını yanıtladı. Tarım Bakanlığı ileriye dönük olarak arazi kullanımı ve üretim planlamaları ile sulu tarım alanlarının artırılması, nadas alanlarının daraltılmasını hedefliyor. ‘Sözleşmeli Üretim’ modeli ile öncelik bitkisel üretimde sürdürülebilirlik olacak. Ekilebilir arazilerin tarıma kazandırılması için de yeni projeler planlanıyor. Bakanlığın hedeflerden birinin de dünya gıda tedarikinde önemli bir yere sahip olmak.

Topkurulu'nun soruları ve Tarım Bakanlığı'nın yanıtları şöyle:

  • 3.5 milyon hektar ekilebilir olduğu halde, muhtelif nedenlerle ekilemeyen tarım arazilerinin ekimi konusunda alınan tedbirler nelerdir?

Bakanlığımızca yapılan arazi kullanımı ve üretim planlamaları ile bir taraftan sulu tarım alanlarının artırılması, diğer taraftan nadas alanlarının daraltılarak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda bitkisel üretim miktarının yükseltilmesi hedefleniyor. Nadas alanların etkin şekilde kullanılması ve arz açığı olan bitkisel ürünleri sözleşmeli üretim modeliyle geliştirmek amacıyla “Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi”ni hayata geçirdik. Proje, 3 yıl süre boyunca münavebe şartı ile (baklagil/hububat) 2018 yılı bahar döneminde 9 ilde (Kayseri, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Kırşehir) 42 bin 873 da alanda başlatıldı. Proje ile üreticilerimize baklagil tohumunun yüzde 50’si, hububat tohumunun ise yüzde 100’ü hibe olarak veriliyor, Tarım Kredi Kooperatifi ise hasat sonrası ürüne alım garantisi veriyor. Programın üreticilerimiz tarafından ilgi görmesi üzerine 2018 güz döneminde 9 olan il sayısı 12’ye çıkarılmış ve uygulama alanı toplam 112 bin dekara, 2019 yılında ise proje 13 İl’de uygulanmış ve toplam alan 167 bin dekara yükselmiştir.

727 MİLYON DEKAR NADAS ALANI ÜRETİME KATILDI
2020 yılında ise; projenin 200 bin dekar alanda uygulanması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmalarla birlikte 2015-2019 yılları arasında nadasa bırakılan alan yüzde 17,7 azaltılarak 4,1 milyon hektardan 3,3 milyon hektara düşürülmüş ve 727 milyon dekar nadas alanı tarımsal üretime kazandırılmıştır.

ÖNCELİK BİTKİSEL ÜRETİM
Önceliğimiz, bitkisel üretimde sürdürülebilirliği temin etmek. Önümüzdeki dönemde de üreticilerimizle birlikte boş alan bırakmaksızın ekilebilir arazileri tarıma kazandırmak için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Böylece ülke ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra dünya gıda tedarikinde de önemli bir yere sahip olacağız.

YENİ PROJELER
Önümüzdeki dönemde de üreticilerimizle birlikte boş alan bırakmaksızın ekilebilir arazileri tarıma kazandırmak için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Böylece ülke ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra dünya gıda tedarikinde de önemli bir yere sahip olacağız.

HAZİNE ARAZİLERİNDE TESTLER SÜRÜYOR

  • Yaz aylarında 21 il için alınan ikinci ekim kararı ve Hazine arazilerinin tarıma açılması konusu ne durumda ?

Uygulamaya ilave olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli çalışılarak atıl durumdaki hazine arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması amacıyla tarım takviminin elverdiği, öncelikle “Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas” illerimizde, hazine arazilerinin İl Müdürlüklerine tahsisini sağladık. Tahsis edilen alanların tarıma elverişli olanlarının tespitinin ardından, üreticilerimize örnek ekilişler yapılması amacıyla tahsis çalışmaları devam edecek.

ARZ/ TALEP YÖNLENDİRİLECEK

  • Köylüyü yöresel olarak planlı ekime yönlendirme konusu ve buna uygun ekim yapan çiftçinin ürünlerinin alınma garantisi verilmesi gibi politikalar konusunda girişiminiz var mı?

Önümüzdeki dönemde gündemimizde önemli bir yer tutan konulardan biri de ‘Sözleşmeli Üretim’ modeli olacaktır. Mevzuat çalışmalarımızın yanında; alıcı ve satıcının 'web tabanlı' portalda buluşmalarını sağlayacak “Dijital Tarım Portalı”nı hayata geçirdik. Uygulama ile üretici ile alıcı portalda bir araya gelerek arz/talebi yönlendirecekler.

tgb.gen.tr

Tarih:
Diğer Haberler